Aanmelden voor de PANDORA-2-studie

Met onderstaand formulier is het eenvoudig patiënten aan te melden voor de PANDORA-studie.

  1. Gegevens arts
  2. Gegevens patiënt
  3. Ziektebeeld
  4. Afronding
Gegevens arts

Wilt u een patient aanmelden welke geschikt is voor de PANDORA-studie? Hier kunt u dit via een encrypted verbinding doen.

We hebben een aantal gegevens van u, van de patient en van de tumor nodig.

Gegevens aanmeldend arts

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer