Informatie voor zorgprofessionals - ARREST

AmsteRdam REsuscitation STudies (ARREST) doet onderzoek naar plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis in de provincie Noord-Holland en de regio Twente. ARREST registreert de reanimatiekarakteristieken van reanimaties buiten het ziekenhuis en brengt risicofactoren voor het optreden van een plotselinge hartstilstand in kaart. Op deze website vindt u achtergrondinformatie over het onderzoek en de uitvoerig ervan.

In Nederland krijgen er per jaar 30.000 mensen een plotselinge hartstilstand en vinden er zo’n 7.500 reanimaties buiten het ziekenhuis plaats. Per dag overlijden er zo’n 15 mensen aan de gevolgen van een hartstilstand. Onderzoek naar factoren die mensen kwetsbaar maken voor het krijgen van een hartstilstand en hoe hulpverlening tijdens een reanimatie buiten het ziekenhuis verloopt, is dan ook erg belangrijk.

ARREST (AmsteRdam REsuscitation STudies) doet onderzoek naar plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis in de provincie Noord-Holland en de regio Twente. ARREST registreert de reanimatiekarakteristieken van reanimaties buiten het ziekenhuis en brengt risicofactoren voor het optreden van een plotselinge hartstilstand in kaart.

Lees het rapport 'Reanimatie in Nederland, 2016' van de Hartstichting voor algemene uitkomsten van het ARREST onderzoek.

Huidig onderzoek

Reanimatie buiten het ziekenhuis

In het ARREST-onderzoek wordt sinds medio 2005 zonder onderbreking alle reanimaties geregistreerd en geanalyseerd in de provincie Noord-Holland, een gebied met 2,4 miljoen inwoners. Het betreffen reanimaties waarvoor de hulpverlening vanuit drie meldkamers wordt aangestuurd. De hulpverlening omvat ten eerste de inzet van ambulances, en daarnaast de first responders (politie en brandweer) met AED, en in toenemende mate ook AED’s die door eigen initiatief door bedrijven, sport- en ontspanningsgelegenheden of in het openbaar geplaatst zijn (de zogenaamde lokale AED’s). Sinds medio 2010 registreert ARREST ook in de regio Twente alle reanimaties buiten het ziekenhuis. Het doel van de registratie is om vast te stellen welke factoren het meest van belang zijn voor de overleving van de patiënt, en te bezien waar in de zorgketen mogelijke verbeterpunten zijn aan te wijzen.

Risicofactoren

Waarom krijgt de ene persoon wel een hartstilstand en de andere niet? ARREST doet onderzoek naar de combinatie van factoren die uiteindelijk tot een plotselinge hartstilstand kunnen leiden. Er wordt gekeken naar de rol van ziekten en erfelijke aanleg, maar ook naar het gebruik van medicijnen en omgevingsfactoren.

ESCAPE-NET

Vanaf januari 2017 werken wij gesteund door de EU officieel samen met andere onderzoeksgroepen uit Europa in het ESCAPE-NET project: European Sudden Cardiac Arrest network – towards Prevention, Education and New Effective Treatment. In het project werken internationale experts met verschillende achtergronden samen om sneller tot betere resultaten te komen. Kijk voor meer informatie op de website van ESCAPE-NET.

Recognizing Sudden Cardiac Arrest Vulnerability in Diabetes (RESCUED)
RESCUED doet onderzoek naar plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis in diabetes patiënten in de provincie Noord-Holland. Waarom krijgt de ene persoon wel een hartstilstand en de andere niet? RESCUED doet onderzoek naar de combinatie van factoren die uiteindelijk tot een plotselinge hartstilstand kunnen leiden in diabetes patiënten. Er wordt gekeken naar de rol van ziekten, metabolieten en erfelijke aanleg. Om dit te onderzoeken is er gekozen om te focussen op mensen met diabetes, omdat deze personen een 2-3 maal hoger risico op het krijgen van een hartstilstand hebben. Daarnaast worden ze regelmatig gezien door hun huisarts of de praktijkondersteuner, waardoor ze uitgebreide huisartsendossiers hebben.

Doelen:
1.       Het ontdekken van symptomen en risico factoren uit iemands medische voorgeschiedenis, die misschien op dat moment niet-specifiek / irrelevant leken, die iemand een verhoogd risico op SCA geven gebruikmakend van datamining van machine learning;

2.       Het ontdekken van (moleculaire) mechanismen voor SCA risico door het gebruik van genetische analyses en metabolomics;

3.       Ontwikkelen van een risico score waarin genetica, medische voorgeschiedenis en metabole factoren samenkomen;

Hoe
Om dit alles te onderzoeken wordt er gebruik gemaakt van twee, al eerder opgezette, onderzoeks-cohorten met uitgebreide informatie: (1) Amsterdam Resuscitation Studies (ARREST, meer info op deze website) en (2) het Diabetes Zorgsysteem (DZS) is opgericht naar aanleiding van de resultaten van de Hoorn-studies, die als doel had inzicht te krijgen in de schaal waarop diabetes voorkomt en wat de ziekte precies inhoudt. DZS biedt door de inzichten uit dit onderzoek deskundige zorg aan diabetespatiënten. De resultaten van alle onderzoeken wordt toegepast in de behandeling van de patiënten. Zo wordt er onder andere onderzoek gedaan naar de invloed van leefstijlfactoren (www.diabeteszorgsysteem.nl / www.hoornstudies.com). Daarnaast is RECUED ook verwant aan ESCAPE-NET.

Meer info? Download de folder ARREST RESCUED en FAQ ARREST RESCUED.

Team

Drs. J.L. van Schuppen Urgentie-anesthesioloog, projectleider Reanimatieonderzoek
Dr. H.L. Tan Cardioloog, projectleider Risico plotselinge hartstilstand
Dr. R.W. Koster Cardioloog, oprichter, adviseur
Dr. C. van der Werf Cardioloog
Drs. M.M. Ekkel Onderzoekscoördinator
Drs. R. Stieglis Datacoördinator/promovendus
Drs. V.G.M. van Eeden Datamanager
Drs. F. Heuvelman Datamanager
Drs. R. Kalk Datamanager
Dr. M. Bak Post-doc
Drs. E.C. Linssen Promovendus
Drs. R.L.A. Smits Promovendus
Drs. B.J. Verkaik Promovendus, arts

Partners

ARREST werkt samen met:

 • Meldkamers en ambulancediensten
 • Brandweer
 • Politie
 • Ziekenhuizen
 • Huisartsen
 • Apotheken
 • Nederlandse Hartstichting
 • HartslagNu
 • Hartveilig Wonen
 • City AED
 • Nederlandse Reanimatieraad (NRR)
 • Europese Reanimatie Raad (ERC)
 • European Heart Rhythm Association, European Society of Cardiology

Gecodeerde data worden gedeeld binnen drie Europese samenwerkingsprojecten:

 • ESCAPE-NET;
 • EuReCa;
 • COSTA.

ARREST wordt gefinancierd vanuit verschillende instanties:

 • EU H2020 grant agreement nr 733381;
 • CVON ‘CardioVasculair Onderzoek Nederland’: Nederlandse Hartstichting, NFU, NWO, en KNAW (no. 2012-10 PREDICT project);
 • Nederlandse Hartstichting;
 • NWO, grant ZonMW Vici 918.86.616;
 • Nederlands College beoordeling geneesmiddelen (MEB/CBG);
 • Laerdal Foundation;
 • Industrie: Physio-control, Zoll medical services, Cardiac Science, Defibtech, Philips (geen van deze partners heeft zeggenschap over onderzoeksvragen, methoden, resultaten of publicaties van ARREST).

Publicaties

Onze publicaties zijn te vinden via PubMed.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer

To the English site

Bezoekadres

ARREST onderzoek
Afdeling cardiologie
Amsterdam UMC (AMC)
HvA gebouw, A1-28 Tafelbergweg 51 1105BD Amsterdam

Telefonische bereikbaarheid

Ma t/m vrij 08:30-16:00
Tel +31 (0)20 5665969
Fax +31 (0)20 5669131

E-mail arrest@amc.uva.nl