Per jaar zijn er in Amsterdam UMC ongeveer 14 opleidingsplekken beschikbaar. Er zijn jaarlijks drie instroommomenten voor nieuwe assistenten.

Wat doet een anesthesioloog

De afdeling Anesthesiologie vervult een spilfunctie in het ziekenhuis. Anesthesiologen zijn niet alleen betrokken bij de perioperatieve zorg, in de ruimste zin van het woord, maar ook bij acute geneeskunde, intensive care, traumaopvang en de behandeling van acute en chronische pijn. De anesthesioloog is eindverantwoordelijk voor de vitale functies en het welzijn van de patiënten op het operatiecomplex en in een aantal gevallen ook daarbuiten.

Wat leer je in onze opleiding tot anesthesioloog?

De opleiding duurt gemiddeld 4 jaar en 9 maanden, waarbinnen de arts-assistent in opleiding (AIOS) zich specialiseert in algemene perioperatieve zorg, chronische pijngeneeskunde & palliatieve zorg of intensive care. Je opleiding vindt op beide locaties (locatie AMC en locatie VU) plaats. Participatie in de patiëntenzorg, het toepassen van “evidence based medicine” en het aanleren van klinisch en wetenschappelijk denken vormen het fundament van de opleiding. De AIOS Anesthesiologie bekwaamt zich in theorie en de praktijk in verschillende soorten venapuncties, arteriële puncties, luchtwegmanagementprocedures en de diverse centrale en perifere zenuwblokkades. Daarnaast ontwikkelt de AIOS Anesthesiologie kennis van algemene- en orgaanspecifieke monitoring, kennis van de (patho)fysiologie, farmacologie, (anti)stolling en bloedmanagement.

Gedurende de gehele opleiding vindt er scholing in theorie en praktijk plaats. Als ondersteuning bij het leren op de werkplek wordt regelmatig cursorisch onderwijs gegeven. Er vindt ook scholing plaats op nationale,- en internationale cursussen en congressen.

Waarom kiezen voor Amsterdam UMC?

De afdeling Anesthesiologie van Amsterdam UMC is van oudsher de eerste academische anesthesieafdeling in Nederland en bood als eerste een opleiding tot anesthesioloog aan (toen nog in het Wilhelmina Gasthuis). De missie van onze afdeling is nog steeds ‘vooruitstrevend in perioperatieve zorg’.

Solliciteren

Heb je interesse in de opleiding tot anesthesioloog?  kijk dan voor meer informatie op de vacaturepagina werkenbijamc.nl.