De opleiding tot dermatoloog duurt 5 jaar. In het AMC zijn op de afdeling dermatologie gemiddeld 20 artsen in opleiding tot specialist (aios).

Informatie

De opleiding dermatologie in de regio Amsterdam is opgebouwd uit verschillende stages, die op verschillende locaties in de regio worden gevolgd. Na de fusie van AMC en VUmc tot het Amsterdam UMC zijn ook de opleidingen dermatologie samengevoegd. Aios beginnen de opleiding meestal met een korte introductie in het Amsterdam UMC locatie Meibergdreef, gevolgd door een stage van 1.5 jaar in het Huid Medisch Centrum (een algemene polikliniek dermatologie in Amsterdam Zuid-Oost), en een stage van een half jaar in een van de perifere ziekenhuizen waarmee wordt samengewerkt, het OLVG en het Flevoziekenhuis. Daarna wordt de opleiding grotendeels vervolgd in het Amsterdam UMC. In dit tweede gedeelte komen de superspecialisaties aan bod, zoals de allergologie, immunologie, infectieziekten, kinderdermatologie, pathologie, pigmentcel-pathologie, en laserbehandelingen. De stage venereologie wordt verzorgd door de SOA poli van de GGD Amsterdam. De stage flebologie door het Flevoziekenhuis en de perifere partners. Binnen de opleiding is ook voorzien in een verdiepingstage die naar eigen interesse kan worden ingevuld.   

Toelatingseisen en solliciteren

Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan het secretariaat van de afdeling dermatologie, kamer A0-233, Amsterdam UMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam-ZuidOost. Voor sollicitatie is een voltooide geneeskunde opleiding voldoende.

Opleider

Dr. J.R. Mekkes

Contact en vragen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met : j.r.mekkes@amc.uva.nl