Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, biedt de opleiding tot kinderarts aan en een profileringsstage.

Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, biedt de opleiding tot kinderarts aan en een profileringsstage.

Informatie

De totale opleidingsduur voor de opleiding tot kinderarts  bedraagt 5 jaar, De basis opleiding wordt ook wel de common trunc genoemd en beslaat 4 jaar In de fase worden stages van 1 tot 2 jaar in een algemeen ziekenhuis en 2 tot 3 jaar in het Emma Kinderziekenhuis/AMC doorlopen. Het laatste opleidingsjaar is het verdiepingsjaar waarin stages naar keuze kunnen worden doorlopen

Voor iedere AIOS wordt een individueel opleidingsschema gemaakt dat o.a. afhankelijk is van reeds opgedane ervaring in de kindergeneeskunde. De AIOS kan worden vrijgesteld van het volgen van een of meer delen van de opleiding.

De afdeling kindergeneeskunde in het Emma Kinderziekenhuis/AMC heeft haar opleiding zodanig ingericht dat tijdens de opleiding typisch Nederlandse aspecten van de kindergeneeskunde aan bod komen, én voor een aantal arts-assistenten in opleiding (AIOS) de mogelijkheid bestaat ervaring op te doen met kindergeneeskunde in de tropen (Curaçao).

De opleiding baseert zich daarbij op het landelijke opleidingsplan Top 2020.

Toelatingseisen en solliciteren

Het cluster Emma Kinderziekenhuis in het AMC leidt kinderartsen op die kunnen instromen vanuit diverse richtingen. Een aantal van hen heeft een meer uitgesproken wetenschappelijk profiel, terwijl andere kandidaten zijn ingestroomd vanuit een klinische lijn. Het verdient altijd de aanbeveling om een vrijblijvende afspraak bij de opleiders te maken voor een advies

Opleider:

Dr. D.K. Bosman

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr D.K. Bosman: d.k.bosman@amc.nl

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

Telefoon: 020 - 566 2898