De opleiding tot Klinisch Fysicus – Audioloog duurt 4 jaar. In het AMC zijn op het Audiologisch Centrum gemiddeld 3 klinisch fysici in opleiding tot specialist.

Informatie

Deze informatie is bedoeld voor sollicitanten voor de opleiding tot Klinisch Fysicus – Audioloog.

De opleiding tot Klinisch Fysicus – Audioloog richt zich primair op de opleiding tot zelfstandig (hoofd)behandelaar binnen de audiologie bij volwassenen en kinderen, zowel wat betreft de gehoordiagnostiek als de revalidatie met hoortoestellen en cochleaire implantaten. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de opleiding gericht op basisvorming binnen de klinische fysica in bredere zin, en research.

Toelatingseisen en solliciteren

Om tot de opleiding tot klinisch fysicus te worden toegelaten dient u in het bezit te zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat u het universitair masterexamen fysica met een goed gevolg heeft afgelegd. Daarnaast is een aantal andere universitaire masteropleidingen aangewezen die gelijkwaardig worden geacht aan het masterexamen fysica, en dus eveneens toegang bieden tot de opleiding. Zie hiervoor het overzicht op de website van de stichting OKF

Opleider

Dr.ir. P. Brienesse

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met dr.ir. P. Brienesse

Links

http://www.stichtingokf.nl/index.php/opleiding-volgen