De opleiding tot klinisch fysicus duurt 4 jaar. In het AMC zijn op de afdeling radiotherapie gemiddeld 3 klinisch fysici in opleiding.

Informatie

Een uitgebreide omschrijving van de taken en werkzaamheden van de klinisch fysicus in de radiotherapie zijn te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF): www.nvkf.nl

Toelatingseisen en solliciteren

Op de website van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (OKF) is uitgebreide informatie beschikbaar over de opleiding tot klinisch fysicus: www.stichtingokf.nl. Hier zijn ook de eisen aan de vooropleiding terug te vinden waaraan voldaan moet worden om toegelaten te worden tot de opleiding.

Opleider

dr. J. Visser (Jorrit)

Vragen en contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnement met het secretariaat radiotherapie: secretariaatradiotherapie@amc.uva.nl