De opleiding tot longarts duurt 6 jaar. In het AMC zijn op de afdeling longziekten gemiddeld 6 artsen in opleiding tot specialist (aios). De afdeling longziekten verzorgt ook een deel van de vooropleiding voor het specialisme interne geneeskunde, cardiologie, rheumatologie en geriatrie.

Informatie

1,5 Jaar vooropleiding interne geneeskunde. 4,5 Jaar vervolgopleiding longziekten. Afhankelijk van de competenties van de aios kan de opleiding worden verkort tot bijvoorbeeld 3,7 jaar.

Toelatingseisen en solliciteren

Klinische ervaring in de longgeneeskunde of het verrichten van promotieonderzoek strekken tot aanbeveling.  

Opleider

dr. J. G. van den Aardweg, (plv) opleider: dr. E. J. M. Weersink

Vragen en contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat F5, secr.longziekten@amc.nl)