De opleiding tot arts-microbioloog duurt 5 jaar. In het Amsterdam UMC zijn op de afdeling Medische Microbiologie ruim 20 artsen in opleiding tot specialist (aios).

Informatie

Gedurende de eerste 3 jaar van de opleiding doe je kennis op van de bacteriologie, mycologie, virologie, parasitologie en infectiepreventie.

  • Bij iedere stage zijn consultatieve en management taken verweven met het opdoen van basale kennis waarbij de nadruk gedurende de stages steeds meer op de consultatieve en management taken komt te liggen.
  • Een deel van de opleiding vindt doorgaans plaats in een perifeer centrum: het OLVG in Amsterdam of het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.
  • Een stage openbare gezondheidszorg maakt in de regel ook deel uit van de eerste 3 jaar en kan plaatsvinden bij de GGD Amsterdam of bij het RIVM.

De laatste 2 jaar van de opleiding wordt gebruikt voor verdieping binnen de bacteriologie, infectieziekten stage, verdiepingsstage in een deelgebied, en wetenschap.

Een belangrijke pijler van de opleiding in het Amsterdam UMC is individualisatie, met veel ruimte om de opleiding en het opleidingsschema te personaliseren en toe te spitsen op de diverse deelgebieden.

  • Het bovenstaande schema is een voorbeeld waar veelvuldig vanaf geweken wordt. Zo staat hier wetenschap als onderdeel van de laatste 2 jaar van de opleiding. De opleiding kan echter ook begonnen worden met wetenschap, bijvoorbeeld om een promotie of ander onderzoekstraject af te ronden.
  • We werken nauw samen met de aanvragend specialisten en met de infectiologen, zowel die van de kindergeneeskunde als die van de inwendige geneeskunde.
  • De afdeling heeft uitgebreide internationale contacten waardoor verdiepingsstages of wetenschappelijk onderzoek in het buitenland tot de mogelijkheden behoren.
  • Het Amsterdam UMC heeft door de fusie van twee grote academische ziekenhuizen een groot en divers aanbod van casuïstiek en mogelijkheden voor onderzoek. De tropenpoli van het Amsterdam UMC zorgt ervoor dat er regelmatig interessante tropische casuïstiek is, een stage op de tropenpoli behoort ook tot de mogelijkheden.
Toelatingeisen en solliciteren
Alleen sollicitanten die de studie geneeskunde succesvol hebben afgerond komen in aanmerking. Aantoonbare belangstelling (wetenschappelijke of klinische ervaring) voor de Medische Microbiologie strekt tot aanbeveling.
Vragen en contact
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Dr. C.E. Visser (c.e.visser@amc.uva.nl)
Links

Lees op de website van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) meer over de opleiding tot arts-microbioloog.

https://www.nvmm.nl/opleiding/opleiding-arts-microbioloog/

Contact

Vragen of meer informatie: Dr. C.E. Visser
.e.visser@amc.uva.nl