In het Amsterdam UMC zijn op de afdeling radiologie & nucleaire geneeskunde (met locaties AMC & VUMC) gemiddeld 30-40 artsen in opleiding tot radioloog (aios radiologie).

Informatie

De algemene opleiding radiologie verloopt conform het landelijk opleidingsplan ORANGE  (ORANGE opleidingsplan | Nederlandse Vereniging voor Radiologie (radiologen.nl)_

De nominale duur van de opleiding radiologie bedraagt vijf jaar en is opgedeeld in een basisdeel en een verdiepingsdeel (differentiatie). Er zijn acht deelgebieden binnen de radiologie: cardiothoracale radiologie, abdominale radiologie, interventieradiologie, nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie, neuro- en hoofdhals radiologie, musculoskeletale radiologie, mammaradiologie en kinderradiologie. Binnen het basisdeel van de opleiding, dat tenminste 3 jaar in beslag neemt, moet iedere aios vast omschreven competenties (i.e. EPA’s, entrusted professional activities) verwerven binnen deze acht deelgebieden. Daarnaast is de acute radiologie een vast onderdeel van de basis en zal de aios hier ongeveer 1 jaar van de opleiding aan besteden (met name in de avond-, nacht- en weekenddiensten).

De aios besteedt tijdens de opleiding 12-24 maanden aan verdieping/differentiatie. De aios kiest van de acht radiologische deelgebieden tenminste één differentiatie en verwerft de daarbij horende verdiepings-EPA's. Het is ook mogelijk om meer dan één differentie te combineren.

De stages zijn verdeeld over beide locaties (AMC & VUMC), aansluitend op de relevante zorgpaden. Daarnaast wordt vanaf het derde jaar een deel van de opleiding (18 maanden) gevolgd in een ‘perifeer’ ziekenhuis in de regio, hiervoor hebben we een samenwerkingsverband (OPLEiding Radiologie Regio groot Amsterdam (OPERRA)) met het OLVG (Amsterdam), het NWZ (Alkmaar), het Spaarne Gasthuis (Haarlem & Hoofddorp) en het Antoni van Leeuwenhoek-NKI (Amsterdam).

Vice versa volgen aios radiologie van een ‘perifeer’ opleidingsziekenhuis een deel van hun opleiding in het Amsterdam UMC.

De afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde vervult een spilfunctie in het Amsterdam UMC en beschikt over state-of-the-art apparatuur zoals verwacht kan worden van een academisch ziekenhuis. Het is een afdeling waarin hoogwaardige patiëntenzorg, onderwijs/opleiding en wetenschap samenkomen. Er is intensief contact met klinische collega’s en de opleidersgroep is zeer gemotiveerd.

Toelatingseisen en solliciteren

Per jaar zijn er meestal 5 of 6 instroomplaatsen voor aios radiologie in het Amsterdam UMC. Onze selectieprocedure vindt 1 of 2x per jaar plaats (geen vaste datum).

Voor onze opleiding zijn wij op zoek naar enthousiaste, betrokken artsen die net dat stapje extra zetten. Aantoonbare interesse in de radiologie en klinische ervaring strekken tot aanbeveling, evenals aantoonbare wetenschappelijke belangstelling. Het is geen vereiste om gepromoveerd te zijn, maar wel vinden we het belangrijk dat een eventueel promotietraject (bijna) is afgerond voordat iemand aan de opleiding begint. De toelatingseis is een Nederlands erkend artsdiploma en een goede kennis van de Nederlandse taal.

Zo’n 2 maanden voor de sollicitatieronde zal er een vacature geplaatst worden op de Amsterdam UMC website, waarop u kunt reageren. U kunt uw interesse ook kenbaar maken middels een email naar onze opleidingscoördinatoren Mw. Monique Mittelmeijer en Mw. Amanda Kroonenberg via het mailadres rng-opleidingscoordinator@amsterdamumc.nl. Zij zullen u dan op de hoogte houden van de sollicitatieprocedure en laten weten wanneer de vacature open is.

Opleiders

dr. M.M.L. (Maartje) de Win (opleider)
dr. H.J. (Hein) Verberne (plv. opleider)
dr. K. (Karin) Horsthuis (plv .opleider)

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinatoren (zie boven)

Links

ORANGE opleidingsplan | Nederlandse Vereniging voor Radiologie (radiologen.nl)_