Klinische Genetica (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Klinische Genetica.

Contact en afspraak

De verwijzing voor de polikliniek Klinische Genetica krijgen wij automatisch doorgestuurd van uw zorgverlener. U hoeft ons dus niet te bellen. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

Wat kan ik verwachten?

U bent doorverwezen naar de polikliniek Klinische Genetica. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn:

 • U heeft een ziekte die mogelijk erfelijks is. In uw familie is een erfelijke ziekte ontdekt en u wilt weten wat dit betekent voor uzelf en/of uw kinderen;
 • U heeft vragen over de aandoening en erfelijkheid van de ziekte van uw kind.

Tijdens uw bezoek bespreken we de omstandigheden. Op basis van de gezondheid van de familieleden tekenen we een stamboom. Vervolgens bepalen we of vervolgonderzoek wenselijk is.

Vervolgonderzoek kan onder andere bestaan uit lichamelijk onderzoek, bloedafname of het opvragen van medische gegevens van uzelf of uw familieleden. Het verschilt per situatie en we stemmen alles met u af.

De resultaten van het onderzoeken worden met u besproken. Ook ontvangt u een schriftelijk overzicht van de resultaten. Het gehele onderzoek kan enkele maanden in beslag nemen, het is verstandig daar rekening mee te houden.

Eerste bezoek: Zeker als u voor het eerst in het AMC bent, is het raadzaam om ruim op tijd aanwezig te zijn bij de algemene Inschrijfbalie Poliklinieken. Deze balie bevindt zich op de begane grond van het polikliniekgebouw A0. In het AMC wordt de weg overal aangegeven met grijs-gele richtingsborden, maar daarnaast kunt u zich ook van tevoren oriënteren. Bekijk hiervoor de online plattegrond poliklinieken bij "waar moet ik zijn" en print uw route uit zodat uw weet waar u moet zijn. De portier bij de ingang van het polikliniekgebouw helpt u ook graag op weg. Bij de Inschrijfbalie maakt de baliemedewerk(st)er een patiënten pas met uw persoonlijks gegevens. Na de centrale inschrijving kunt u zich melden op de polikliniek waar u een afspraak heeft.

Meenemen: Wij verzoeken u het volgende mee te nemen als u een afspraak heeft:

 • Geldig verzekeringspasje;
 • Legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, toeristen- of identiteitskaart);
 • Verwijsbrief van uw huisarts of specialist;
 • Patiënten pas en afsprakenkaart;
 • Afspraakbevestiging;
 • Medicatielijst indien u medicijnen gebruikt;
 • Het is aan te raden om een familielid of direct betrokkene mee te nemen bij uw bezoek aan het AMC.

U kunt eventueel een rolstoel lenen (borg 50 cent) bij de ingang van de polikliniek.

Verhindering: In het geval dat u verhinderd bent, vragen wij u dit tijdig door te geven aan de polikliniek. De baliemedewerk(st)er maakt dan direct een nieuwe afspraak met u.

Vervolgafspraak: Een eventuele vervolgafspraak maakt u in de meeste gevallen direct bij de balie van de polikliniek na uw bezoek.

Wachttijd: Door een goed afsprakensysteem kunnen we de wachttijden voor u meestal beperkt houden. Helaas is dit niet altijd even goed mogelijk. Wachttijden lopen bijvoorbeeld op als patiënten te laat arriveren. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om tijdig van huis te vertrekken en rekening te houden met eventuele files en slecht weer. Wachttijden zijn niet altijd te voorkomen, bijvoorbeeld door een spoedgeval, of als een onderzoek langer duurt dan gepland.

Kosten en rekening:

 • Aan het bezoek van onze polikliniek zijn, landelijk vastgestelde, kosten verbonden. Deze worden na erkende verwijzing door vrijwel alle verzekeraars vergoed. U kunt dit nakijken in uw verzekeringspapieren of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Het ziekenhuis verstuurt de rekeningen rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij. De kosten die u daadwerkelijk zelf dient te vergoeden worden bepaald door de hoogte van uw eigen risico. Het kan daarbij om hoge bedragen gaan, ook als er sprake is van slechts één gesprek. De peildatum voor de declaratie is de datum van het eerste gesprek op de polikliniek.
 • Rekeningen voor DNA-diagnostiek of chromosoomonderzoek worden apart verstuurd. Hiervoor geldt dezelfde, hiervoor genoemde, procedure.
 • Rekeningen worden verstuurd op naam van diegene die voor erfelijkheidsadvisering verwezen is.
 • Wanneer een familielid lichaamsmateriaal (zoals bloed) afstaat waaruit, op verzoek van u, DNA-of chromosoomonderzoek wordt gedaan, ontvangt hij/zij echter zelf een rekening.
 • Indien u alleen onderzocht wordt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, dan zijn hier uiteraard geen kosten aan verbonden en wordt dit nadrukkelijk met u besproken.

Belangrijke aandachtspunten:

 • Legitimeren is noodzakelijk voor het registeren van uw Burgerservicenummer (BSN). Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland bij een gemeente is ingeschreven heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.
 • Heeft u geen Nederlandse basisverzekering, dat wil zeggen een buitenlandse verzekering of géén ziektekostenverzekering, dan moet u zich inschrijven bij het "Bureau Niet- en Anders verzekerden". Dit bureau bevindt zich naast de reguliere inschrijfbalie op A0-401. Mocht u meer informatie willen dan staan wij u graag te woord (zie onze contactgegevens).
 • Bent u naar ons doorverwezen vanuit een ander ziekenhuis, of komt u voor een second opinion en heeft u uw medische gegevens nog niet opgestuurd? Neem deze dan mee naar uw afspraak in het AMC.
 • Bent u in de drie maanden voorafgaand aan uw polikliniekbezoek opgenomen geweest in een ziekenhuis buiten Nederland? Meld dit dan vóór uw komst naar het AMC.

De procedure

Tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek Klinische Genetica heeft u een gesprek met een arts of genetisch consulent. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. U bespreekt wat uw adviesvraag is. Uw familiegegevens worden in kaart gebracht en soms vindt lichamelijk onderzoek plaats. De arts maakt ook wel eens foto's van uiterlijke kenmerken van u of uw kind, zodat hij/zij deze ook later in het onderzoek kan betrekken.

Meestal is een erfelijkheidsadvisering na één gesprek nog niet mogelijk. Er worden dan afspraken gemaakt voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld:

 • Bloedafname voor onderzoek van DNA of chromosomen;
 • Het bestuderen van medische gegevens van u zelf en/of van familieleden;
 • Beoordeling door een specialist op een andere polikliniek.

In overleg met u kan de arts of genetisch consulent een medisch-maatschappelijk werker inschakelen die ervaren is in de begeleiding van keuze- en verwerkingsproblematiek bij erfelijke aandoeningen en erfelijkheidsonderzoek.

De uitkomst van het vervolgonderzoek zullen in een vervolggesprek met u worden besproken. Daarna ontvangt u een schriftelijke samenvatting van wat op de polikliniek besproken is.

Meer over de procedure


Route en contact

Wachttijd Klinische Genetica

Aanleg en Ontwikkeling

Zwangeren: binnen 2 dagen
Aangeboren aandoeningen en ontwikkelingsachterstand bij kinderen: 3 maanden
Aangeboren aandoeningen bij volwassenen: 3 maanden

Erfelijke hart- en vaataandoeningen (cardiogenetica)

Cardiogenetica: 2 maanden
Onderzoek naar een bekende variant in de familie: 4 tot 6 weken

Erfelijke kanker (oncogenetica)

Oncogenetica: 8 maanden
Onderzoek naar een bekende variant in de familie: binnen 3 maanden

Erfelijke neurologische aandoeningen en dementie (neurogenetica)

Neurogenetica: 5 tot 7 maanden

Meer over uw bezoek aan het AMC: