De procedure bij erfelijkheidsadvisering

Informatie over wat u kunt verwachten tijdens een bezoek aan de polikliniek Klinische Genetica.

Tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek Klinische Genetica heeft u een gesprek met een arts of genetisch consulent. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. U bespreekt wat uw adviesvraag is. Uw familiegegevens worden in kaart gebracht en soms vindt lichamelijk onderzoek plaats. De arts maakt ook wel eens foto's van uiterlijke kenmerken van u of uw kind, zodat hij/zij deze ook later in het onderzoek kan betrekken.

Meestal is een erfelijkheidsadvisering na één gesprek nog niet mogelijk. Er worden dan afspraken gemaakt voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld:

  • Bloedafname voor onderzoek van DNA of chromosomen;
  • Het bestuderen van medische gegevens van u zelf en/of van familieleden;
  • Beoordeling door een specialist op een andere polikliniek.

In overleg met u kan de arts of genetisch consulent een medisch-maatschappelijk werker inschakelen die ervaren is in de begeleiding van keuze- en verwerkingsproblematiek bij erfelijke aandoeningen en erfelijkheidsonderzoek.

De uitkomst van het vervolgonderzoek zullen in een vervolggesprek met u worden besproken. Daarna ontvangt u een schriftelijke samenvatting van wat op de polikliniek besproken is.

Duur van de procedure?
Meestal neemt het volledige erfelijkheidsonderzoek enkele maanden in beslag.

Kosten
Aan erfelijkheidsadvisering en erfelijkheidsonderzoek zijn kosten verbonden. Het AMC stuurt de rekeningen naar uw zorgverzekeraar, tenzij u niet verzekerd bent via een Nederlandse zorgverzekeraar. Daarbij geldt dat kosten voor onderzoek van DNA of chromosomen ten laste komen van de persoon wiens lichaamsmateriaal wordt onderzocht. Indien er sprake is van een erkende reden voor erfelijkheidsadvisering/onderzoek worden de kosten vanuit de basisverzekering vergoed. Uw zorgverzekeraar brengt u wel het verplichte eigen risico en uw eventueel vrijwillige eigen risico in rekening.
Bent u in het buitenland verzekerd? Of heeft u in Nederland een bijzondere verzekering afgesloten zonder vergoeding van kosten voor erfelijkheidsadvies- en onderzoek (lees daarvoor uw polis, of vraag dit na bij uw verzekeringsmaatschappij)? Dan dient betaling of de garantie op betaling voor aanvang van het onderzoek te zijn geregeld. U kunt uw verzekeringsmaatschappij vragen om een internationaal erkende verklaring waaruit de toestemming voor het onderzoek blijkt.

Meer informatie kunt u terugvinden op:
Verzekeringen