Deep Brain Stimulation (DBS, diepe hersenstimulatie) is een behandelmethode waarbij elektroden in de hersenen worden geplaatst die elektrische signalen afgeven.

DBS kan klachten als spierverstijving, traagheid, beven, over-beweeglijkheid en andere vormen van onwillekeurige bewegingen verhelpen. Deze klachten komen onder andere voor bij de ziekte van Parkinson, essentiële tremor en dystonie.

Daarnaast kan DBS verlichting bieden bij psychische klachten zoals Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS), ook wel dwangstoornis of Obsessive Compulsive Disorder (OCD) genoemd.

Polikliniek Neurologie
phone
020 566 2500