Jonathan Coutinho
hoofdonderzoeker
Tel: 020 – 566 2004

Laura van Meenen coördinerend onderzoeker
Tel: 020 – 566 3447

Amsterdam UMC, locatie VUmc,
Marieke Visser

OLVG West
Sander van Schaik