Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar:
afdeling urologie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Per 1 juni 2021 is het merendeel van de urologische zorg verplaatst naar locatie VUmc.