Cochleair implantaat bij volwassenen

Een cochleair implantaat (CI) is een apparaat dat na implantatie dove of ernstig slechthorende mensen in staat stelt te kunnen horen.

Sommige zeer ernstig slechthorenden of doven kunnen zelfs met krachtige hoortoestellen niet of nauwelijks spraak verstaan. Een CI kan ervoor zorgen dat deze mensen weer kunnen horen en spraak weer kunnen verstaan. Een CI kan worden toegepast bij kinderen en volwassenen.

Een CI in het slakkenhuis en de externe processor Een CI in het slakkenhuis en de externe processor

Een CI bestaat uit een implantaat (inwendig gedeelte) en een processor (uitwendig gedeelte).

Het implantaat wordt tijdens een operatie door de KNO-arts geplaatst. De processor wordt enkele weken na de operatie aangesloten en ingesteld door de klinisch fysicus-audioloog. Met een CI klinken geluiden heel anders en tijdens een revalidatie zult u geluiden moeten leren herkennen. Hiervoor geeft de logopedist oefeningen mee voor thuis.

Meer informatie over de werking van CI

Uitgebreide informatie over een CI en de zorg die daarbij komt kijken vindt u in onze folder:

Meer uitleg over 'wat is een CI'

Kom ik in aanmerking voor een CI?

Door een CI zijn veel mensen (weer) in staat om een gesprek te voeren in een rustige kamer en geluiden in de omgeving beter waar te nemen. Ook met een CI blijft iemand slechthorend, waardoor verstaan in een drukke omgeving, telefoneren of luisteren naar muziek moeizaam kan zijn.

De resultaten van CI zijn afhankelijk van een heleboel zaken, zoals de duur van slechthorendheid en het wel of niet dragen van hoortoestellen. Om een goed beeld te krijgen of een CI een geschikt hulpmiddel is, moeten er een aantal onderzoeken en gesprekken plaatsvinden. Dit noemen wij het “adviestraject”. Met de gegevens uit die onderzoeken, krijgt u een advies vanuit het multidisciplinaire CI-team waarin wij aangeven of wij denken dat een CI een geschikt hulpmiddel voor u kan zijn.

Mocht u een positief advies krijgen en zelf ook positief staan tegenover een CI, dan kiezen wij samen het merk, het type implantaat en type processor. Daarbij hebben wij zelden een voorkeur, maar zullen wij u helpen om een keuze te kunnen maken.

Onderzoeken en gesprekken in het adviestraject

Operatie

Indien u in aanmerking komt voor CI, zal het implantaat tijdens de operatie worden geplaatst door de KNO-arts. Deze operatie duurt ongeveer 3-4 uur. In principe gaat u de dag ná de operatie weer naar huis.

De risico’s van de operatie worden in de selectiefase uitgebreid met u besproken door de KNO-arts.

Meer informatie over de operatie

Revalidatie

Ongeveer 4 weken na de operatie wordt het CI voor het eerst aangesloten en afgeregeld. Omdat het een hele andere manier van horen is, zijn er meerdere afspraken nodig in de weken na de eerste aansluiting. Tijdens de revalidatie doen wij regelmatig gehoortesten met CI, krijgt u oefeningen uitgelegd door de logopedist en stellen wij de CI in op basis van testen en uw ervaringen. Het is belangrijk dat u in deze revalidatie samen met iemand komt die ook thuis met u kan oefenen. Wij noemen dit de “oefenpartner”.

In de eerste afspraken zullen geluiden nog veel op elkaar lijken en misschien klinkt alles wel als een piep of een kraak. Het duurt even voordat u langzaam klanken gaat herkennen en woordjes kunt gaan verstaan.

In totaal komt u tijdens de revalidatie 9 keer op het Audiologisch Centrum in een half jaar tijd, waarvan 6 afspraken zijn in de eerst 5 weken.

Meer informatie over de revalidatie

Nazorg

U blijft ook na de revalidatie onder zorg bij ons. Elke 2.5 jaar komt u op controle. De processor vervangen wij elke 5 jaar.

Bij problemen, vragen of mankementen kunt u bij ons terecht. Bij voorkeur neemt u contact met ons op via het digitale patiëntdossier van het AMC of via ci@amc.nl.  Wij streven er naar om bij acute zaken binnen 1 werkdag te reageren.

Contact CI-team

Routenummer 22