Het audiologisch centrum tijdens de Corona crisis (11-6-2020)

De zorg die het audiologisch centrum van het AMC kan leveren is veranderd door de Corona crisis. Hier staat altijd het laatste nieuws over wat u van ons kan verwachten.

Welke zorg levert het audiologisch centrum tijdens de Corona epidemie? 

Het audiologisch centrum is blijft zoveel mogelijk open, maar wij plannen minder patiënten in dan normaal. De beperking van het aantal patiënten blijft voorlopig nodig om u en onze medewerkers te beschermen tegen een Corona besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen.

U verwacht een afspraak of deze is uitgesteld: wanneer kunt u bij ons terecht?

Omdat wij minder patiënten kunnen zien dan normaal, proberen wij patiënten op afstand te helpen waar dat kan. Als dat niet lukt, zullen wij u uitnodigen voor een bezoek aan het audiologisch centrum.

Alle audiologische centra in Nederland hebben samen afspraken gemaakt welke patiëntengroepen voorrang krijgen. Wij houden ons aan die afspraken om te bepalen in welke volgorde wij patiënten oproepen. Houdt u er rekening mee dat afspraken later plaatsvinden dan verwacht of uitgesteld moeten worden.

Het is moeilijk te voorspellen hoeveel patiënten we in de komende tijd kunnen zien. Onze medewerkers kunnen daarom uw vragen over wachttijd niet altijd beantwoorden.

U krijgt vanzelf bericht wanneer wij u of uw kind kunnen zien. Heeft u intussen een vraag of probleem, neemt u dan contact met ons op. Wij proberen u dan op afstand te helpen. U kunt niet zonder afspraak naar het ziekenhuis komen. 

 

Welke maatregelen gelden er voor en tijdens een afspraak op het audiologisch centrum?

Als u de komende periode een afspraak heeft of krijgt op het audiologisch centrum geldt er een aantal maatregelen. Zie www.amc.nl voor het actuele overzicht van maatregelen.

   

  Waar kunt u terecht met vragen of problemen? 

  Het audiologisch centrum is gewoon bereikbaar. Hieronder leest u waar u terecht kunt met vragen of problemen. Ook staan er tips en adviezen die gelden in uw situatie.  

  Let u goed op welke link voor u van toepassing is: 

  • Nieuwe patiënten die nog niet op ons AC geweest zijn
  • (ouders van) kinderen met een cochleair implantaat (CI) 
  • (ouders van) kinderen met hoortoestellen of BAHA 
  • (ouders van) kinderen met spraak-taalproblemen die al bekend zijn op ons AC 
  • volwassenen met een cochleair implantaat (CI) 
  • volwassenen met hoortoestellen of een BAHA

   

   

  Tot slot 

  Wij hopen u in deze bijzondere tijd alsnog zo goed mogelijk te helpen. Wij bedanken u in ieder geval voor uw begrip en geduld.