Lymeziektecentrum (polikliniek)

Uw specialist verwijst u naar het Lymeziektecentrum (AMLC). Hier doen we onderzoek en behandeling van de ziekte van Lyme en andere ziekten die door teken worden overgedragen.

Wat u bij ons kunt verwachten

Bij uw afspraak op de polikliniek kijken we wat er  aan de hand is en proberen we de oorzaak van uw klachten te achterhalen. We vertellen u de mogelijkheden en risico's van behandeling. Misschien zijn er vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Vragen over Lyme

Vragen over de ziekte van Lyme kunt u stellen aan uw huisarts of uw behandelend specialist. Bekijk ook de website van het RIVM.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

AMLC

Uw verwijzing wordt centraal beoordeeld, waarna u een specialist krijgt toegewezen en u wordt opgeroepen voor een afspraak op de polikliniek Infectieziekten, Dermatologie, Reumatologie of Neurologie.

Wachttijd Ziekte van Lyme

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Amsterdams Multidisciplinair Lyme Centrum (AMLC): 3 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Meer over uw bezoek aan het AMC:

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: