Opname Eerste Harthulp (verpleegafdeling)

Informatie over opname op de verpleegafdeling Eerste Harthulp.

Contact en afspraak

U bent verwezen naar de Eerste Hart Hulp door de ambulance, huisarts, huisartsenpost of interne specialist. U wordt hier opgenomen vanwege acute hartklachten, zoals pijn op de borst, ritmestoornissen (en) of kortademigheid. Op de Eerste Hart Hulp wordt u in een zo kort mogelijke tijd onderzocht op een mogelijke cardiologische aandoening.

Wat kan ik verwachten?

U wordt bij binnenkomst gezien door de verpleegkundige en de cardioloog. De verpleegkundige maakt een elektrocardiogram (ECG), neemt zo nodig bloed af en bewaakt het hartritme en de bloeddruk. Ook kan het nodig zijn dat u bijvoorbeeld een inspanningsonderzoek ondergaat. U krijgt medicatie als dit nodig is en blijft nog een aantal uren op de Eerste Hart Hulp om te zien hoe de klachten zich ontwikkelen.

De afdeling Eerste Hart Hulp is een onderdeel van de afdeling Cardiologie. Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.

Eerste Hart Hulp

020 – 566 5700 (24 uur per dag bereikbaar)

Meer over uw bezoek aan het AMC: