Anale intraepitheliale neoplasieen (AIN)

Anuskanker wordt veroorzaakt door het humaan papilloma virus (HPV). Dit is ook het geval bij baarmoederhalskanker. Om anuskanker te voorkomen is het van belang om de voorloperafwijkingen die kunnen ontaarden in kanker in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen.

Spreekuur

Bij de afdeling dermatologie worden homoseksuele mannen met hiv gecontroleerd op voorloperstadia van anuskanker door middel van hoge-resolutie anoscopie. Homoseksuele mannen met hiv lopen een sterk verhoogde kans op anuskanker. Net als bij het screenen op baarmoederhalskanker gebeurd dit met behulp van een colposcoop. De afwijkingen zijn niet met het blote oog zichtbaar. Daarom is een vergrotingsapparaat nodig waarmee de binnenkant en buitenkant van de anus kan worden onderzocht op verdachte afwijkingen. Dit heet hoge-resolutie anoscopie. Als die aanwezig zijn dan vindt verder weefselonderzoek plaats.

Hoe kom ik er

Het spreekuur is bedoeld voor homoseksuele mannen met HIV. U kunt verwezen worden via uw behandelend internist.

Behandelteam

Prof. dr. Henry de Vries

Esther Kuijvenhoven

Peter Tabak