Lymeziektecentrum (polikliniek)

Uw specialist verwijst u naar het Lymeziektecentrum (AMLC). Hier doen we onderzoek en behandeling van de ziekte van Lyme en andere ziekten die door teken worden overgedragen.

Wat u bij ons kunt verwachten

Bij uw afspraak op de polikliniek kijken we wat er  aan de hand is en proberen we de oorzaak van uw klachten te achterhalen. We vertellen u de mogelijkheden en risico's van behandeling. Misschien zijn er vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Vragen over Lymeziekte

Vragen over de ziekte van Lyme kunt u stellen aan uw huisarts of uw behandelend specialist. Bekijk ook de website van het RIVM.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

AMLC

Uw verwijzing wordt centraal beoordeeld. Indien u wordt opgeroepen, krijgt u een specialist toegewezen en een afspraak op de polikliniek  Infectieziekten, Dermatologie, Reumatologie of Neurologie.

Wachttijd Ziekte van Lyme

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC): enkele weken.

Meer over uw bezoek aan het AMC:

Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC)

phone: 020 566 2649

Mijn Dossier