Cystic fibrosis centrum (opname)

Informatie over uw opname i.v.m. cystic fibrosis.

Sinds juli 2020 is er een grote afdeling longziekten gevestigd in locatie VUmc. De poliklinische zorg vindt wel op locatie AMC plaats. Om de overgang zo optimaal mogelijk te maken zijn er ook in de kliniek specifieke zorgverleners aangetrokken om de patiënten op de afdeling te begeleiden. Dit is het klinische CF-team welke zijn ingewerkt door de leden die u kent van de polikliniek.

Om ook als poliklinisch CF-team betrokken te zijn vind er multidisciplinair overleg plaats indien er een CF-patiënt ligt opgenomen waar de zaalarts van de afdeling bij aanwezig is. Daarnaast proberen we langs te gaan in het VUmc of hebben we telefonisch contact tijdens de opname.

Daarnaast is er laagdrempelig overleg mogelijk tussen de afdeling en het CF-team.

Tijdens de opname wordt in de meeste gevallen antibiotica via een toegang in een bloedvat toegediend. Bloed wordt gecontroleerd en zodra de effecten van de behandeling te zien zijn, toediening veilig is gebleken en ook de patiënt het ziet zitten, kan verdere behandeling thuis overwogen worden. De behandeling via het infuus wordt dan thuis voortgezet.

Tijdens de opname wordt dit besproken.

Meer over uw bezoek aan locatie AMC: