Amsterdam UMC verwijst chirurgische patiënten naar Radboud UMC

Vanaf 1 maart 2021 tot 1 januari 2022 kunnen mensen met genderdysforie, welke op de wachtlijsten van Amsterdam UMC staan voor een vaginaplastiek dan wel mastectomie operatie, terecht bij de plastische (gender) chirurgie van het Radboud UMC. Vanaf 2022 gaat het Radboud UMC mensen van de eigen wachtlijst opereren. Het Radboud UMC levert dezelfde zorg als het Amsterdam UMC en maken gebruik van dezelfde operatietechnieken, zorgpaden en nazorgtrajecten. Indien van toepassing is ook aldaar opname op de medisch psychiatrische unit (MPU) mogelijk.

Het Kennis en Zorgcentrum Genderdysforie (KZcG) benadert actief patiënten welke al enige tijd op de wachtlijst staan van het Amsterdam UMC met een wens voor mastectomie (enkel met een MPU-indicatie) of vaginaplastiek (zowel met als zonder MPU-indicatie) en in aanmerking komen voor een dergelijke verwijzing. Patiënten die ervoor kiezen om in het Radboud UMC geopereerd te worden zullen naar alle waarschijnlijkheid eerder geopereerd worden dan dat wij u in Amsterdam UMC kunnen bieden.

Wanneer u in aanmerking komt voor een verwijzing en ervoor kiest de chirurgische behandeling in het Radboud UMC te laten verrichten zal er een kennismaking plaats vinden met dr. T. Nijhuis, plastisch chirurg in het Radboud UMC. De operatie wordt vervolgens zo snel mogelijk ingepland. De postoperatieve controles zullen ook in Radboud UMC worden uitgevoerd. De rest van de zorg, onder andere psychologische en endocrinologische zorg, blijft in principe op de locatie waar u tot op heden in behandeling bent.

Wij benaderen u via ‘mijndossier’, per brief maar ook telefonisch. Bent u al benaderd, heeft u vragen of bent u van gedachten veranderd en wenst u wel een operatie bij het Radboud UMC? 1) stuur een bericht via "mijn dossier" naar de Physian Assistant van de plastische chirurgie of 2) maak het aan ons kenbaar door te mailen naar PA.Genderchirurgie@amsterdamumc.nl

Heeft u vragen nav dit bericht neem contact op via e-mail: PA.Genderchirurgie@amsterdamumc.nl