Belangenorganisaties

Sociale contacten en werkrelaties kunnen veranderen door uw transitieproces. U zult soms onbegrip tegenkomen of zelfs weerstand. U hoeft niet alles alleen op te lossen. Binnen Amsterdam UMC kunt u terecht bij het Steunpunt Gendervragen. Daarbuiten zijn er zelfhulpgroepen of belangenbehartigingsorganisaties zoals Transvisie en TNN die goede informatie, advies en ondersteuning bieden. Wij raden u aan gebruik te maken van deze mogelijkheden.

Organisaties
  • www.transvisie.nl - Patiëntenorganisatie Transvisie is een patiëntenorganisatie die zich richt op zelfhulp, belangenbehartiging en informatievoorziening aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving.
  • www.transgendernetwerk.nl - Informatie over de nationale belangenorganisatie voor transgender personen en hun naasten
  • www.wpath.org - Website van de WPATH (World Professional Organisation of Transgender Health), de voormalige HBIGDA (Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association.
  • www.dsdnederland.nl - Vereniging van personen met androgeenongevoeligheid.
  • www.turnercontact.nl - Vereniging van personen met het syndroom van Turner.
  • www.klinefelter.nl - Vereniging van personen met het syndroom van Klinefelter.
  • www.nvacp.nl - Vereniging van personen met congenitale adrenale hyperplasie (AGS).