Geestelijke verzorging: ondersteuning bij levensvragen rond uw transitie

Het genderbevestigend traject is ingrijpend. Het kan veel vragen bij u oproepen: over uzelf, over de betekenis van uw leven en de invulling van uw toekomst. Genderincongruentie raakt immers uw hele bestaan: wie u bent, wat u doet en hoe u in uw relaties staat.

Het genderbevestigend traject is ingrijpend. Het kan veel vragen bij u oproepen: over uzelf, over de betekenis van uw leven en de invulling van uw toekomst. Genderincongruentie raakt immers uw hele bestaan: wie u bent, wat u doet en hoe u in uw relaties staat.

Heeft u behoefte aan een goed gesprek over alles wat u bezighoudt? Dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger van Amsterdam UMC. We zijn er voor alle patiënten, van elke leeftijd, dus ook voor u (of jou)!

In gesprekken helpen we u met het ordenen van uw gedachten. We sluiten aan bij wat u bezighoudt en hoe u in het leven staat. We kunnen bijvoorbeeld op zoek gaan naar zin en betekenis, of ondersteunen bij ingewikkelde keuzes. U kunt altijd rekenen op een open gesprek waarin u vrijuit kunt spreken.

Geestelijk verzorgers hebben een beroepsgeheim. Wat u ons vertelt is en blijft vertrouwelijk.

Voorbeelden van vragen en onderwerpen

Voorbeelden van vragen en onderwerpen waarover u met een geestelijk verzorger het gesprek kunt aangaan over genderincongruentie:

 • Hoe word ik wie ik ben?
 • Wie ben ik als mens?
 • Hoe kan ik leven in plaats van overleven?
 • Wat is voor mij van waarde?
 • Ik rouw om al die verloren jaren
 • Ik maak me zorgen om mijn familie en vrienden
 • Wie of wat helpt me om het vol te houden?
 • Waar hoop ik op?
 • Waar vind ik houvast?
 • Op wie of wat kan ik terugvallen?
 • Geloofsvragen: hoe krijg ik vrede met mijn eigen levensovertuiging? Invulling van het dagelijks leven: wie wil ik nu zijn, wat wil ik nu doen?

Contactgegevens

Geestelijke Verzorging Kamer ZH 0 C 65.3 Tel.: 020 444 3475 (secretariaat)

Ook kunt u contact opnemen met trans*levensvragen@amsterdamumc.nl.