Genderraad

De genderraad is een patiëntenadviesraad. De genderraad heeft het doel om de kwaliteit van zorg in het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie (KZcG) van Amsterdam UMC te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies te geven over zorg en wetenschappelijk onderzoek binnen het KZcG.

Wij zitten frequent aan tafel met zorgverleners en bestuursleden van het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie en werken daarnaast in kleinere groepen aan verschillende projecten zoals het verbeteren van (medische) communicatie naar patiënten en het ‘samen beslissen’ over verschillende behandelingsopties binnen de genderzorg.

Wij staan voor persoonsgerichte zorg. Daarbij staan 3 dingen centraal: inclusiviteit in de breedste zin van het woord, samen beslissen en duidelijk communicatie.

Heeft u vragen over onze projecten, adviezen of andere gerelateerde zaken? Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar per mail: genderraad@amsterdamumc.nl

Wie zijn wij?

De genderraad bestaat uit zes ervaringsdeskundigen met verschillende achtergronden en genderidentiteiten. Onze voorzitter is Lindsey van Ginkel. Verder wordt de raad verrijkt met Roxanne Wardenaar, Aike Pronk, Ryan Ramharak en één anoniem lid.

Lindsey van Ginkel
Lindsey van Ginkel
Aike Pronk
Aike Pronk

Roxanne Wardenaar
Roxanne Wardenaar
Ryan Ramharak
Ryan Ramharak