Het Genderteam en u

Bij het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie begeleidt en behandelt het Genderteam mensen die voelen dat hun geboortegeslacht niet past bij hoe zich voelen/willen uiten. Omdat geen mens hetzelfde is, houden we in onze zorg rekening met individuele wensen. Hieronder leest u meer over het Genderteam en u.

Zorg op uw situatie afgestemd

Samen met u onderzoekt het Genderteam of er sprake is van genderincongruentie en gaan we na wat u nodig heeft om uzelf te kunnen zijn. Omdat geen mens hetzelfde is, stemmen we de zorg en behandeling af op uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Voor elk persoon is het behandeltraject daarom weer anders.

Uw wensen staan centraal, maar toch is niet altijd alles mogelijk. Het kan voorkomen dat we in een bepaalde situatie een behandeling niet verantwoord vinden. Zo kan een bepaalde operatie te risicovol zijn voor iemand, vanwege de kans op complicaties. Soms adviseren we iemand om nog even te wachten met de medische transitie en eerst psychologische hulp te zoeken. Soms wordt duidelijk dat er andere problematiek schuilgaat achter het gendervraagstuk.

Wat is het Genderteam?
In het Genderteam zijn diverse afdelingen en medische beroepen vertegenwoordigd. Ze werken samen om zorg te leveren die aansluit bij uw wensen en behoeften. Het Genderteam bestaat o.a. uit zorgverleners vanuit de psychologie, psychiatrie, endocrinologie (hormoonartsen), gynaecologie, en plastische chirurgie. Daarnaast zijn ook de urologie, dermatologie, KNO, foniatrie, heelkunde en de aangezichtschirurgie betrokken.

Contact met het Genderteam
Waarschijnlijk is de medewerker medische administratie (MMA) de eerste medewerker van het Genderteam met wie u contact heeft. Deze medewerker plant de afspraken in en doet de administratie, maar kan geen vragen over uw behandeling beantwoorden. Daarvoor kunt u terecht bij uw hoofdbehandelaar of uw psycholoog.

Uw hoofdbehandelaar en uw psycholoog

In uw behandelteam zijn diverse medische beroepen vertegenwoordigd. Gedurende uw transitietraject overlegt het team regelmatig met elkaar over uw behandeling. Beslissingen nemen ze gezamenlijk in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Uw endocrinoloog is daarin als medisch specialist wettelijk de hoofdbehandelaar; zelf zult u echter het meest contact hebben met uw psycholoog.

Gedurende uw transitietraject blijft uw psycholoog uw vaste aanspreekpunt in het behandelteam. Daar kunt u terecht met uw vragen over het traject. Heeft u een verwijzing nodig (bijvoorbeeld naar KNO-arts, gynaecoloog of chirurg), dan loopt dat via uw hoofdbehandelaar.

Al elders gestart? Laat het ons weten

Bent u via andere centra of zelf al begonnen met een hormoonbehandeling, of heeft u elders al bepaalde chirurgische ingrepen laten uitvoeren? Laat het ons weten en neem zo mogelijk de documentatie over uw behandeling/diagnostiek elders mee. Als we weten wat er al gedaan is aan diagnostiek/behandeling, dan kunnen we daarop voortgaan. Overigens neemt het Genderteam van Amsterdam de diagnose en behandeling van andere centra niet automatisch over; we vormen ons zelf een beeld van uw situatie.

Wilt u zich alleen aanmelden voor een bepaald onderdeel van het transitietraject (bijvoorbeeld alleen bepaalde chirurgische ingrepen)? Ook dan vormt het Genderteam zich eerst een beeld van uw situatie voordat we een besluit nemen.

Andere hulpverlening naast uw zorg bij KZcG

Heeft u begeleiding of behandeling bij een hulpverlener buiten het KZcG, bijvoorbeeld voor lichamelijke of psychische klachten? Dit noemen we een externe hulpverlener. Soms is het belangrijk voor uw behandelaar van het Genderteam om te overleggen met uw externe hulpverlener. Maar, dit mag alleen met uw schriftelijke toestemming.

Geeft u toestemming aan uw behandelaar van het Genderteam (VUmc) om informatie op te vragen bij uw externe hulpverlener? Dan kun u onderstaand formulier downloaden, ondertekenen en inleveren bij de receptie of bij uw behandelaar. U kunt het ook digitaal invullen / inscannen en via Mijn Dossier versturen.

Een endocrinoloog in uw buurt
De nacontrole van uw hormoonbehandeling kan mogelijk ook bij een endocrinoloog in uw eigen regio. Vraag hierna bij uw arts.

  Uw tip of klacht melden bij het Genderteam

  Het Genderteam wil goede zorg geven en stemt deze zorg af met de cliëntenraad van Amsterdam UMC, locatie VUmc en de patiëntenverenigingen. Heeft u een verbetertip, of bent u niet tevreden? Dan vernemen we dat graag.

  Suggesties voor verbetering

  De zorg is de afgelopen tijd in verandering (meer patiënten, andere regelgeving enz.). We horen graag hoe onze patiënten dat ervaren. Heeft u tips voor verbetering? Mail ons (genderteam-poli@vumc.nl).

  Heeft u een klacht?

  Bent u niet tevreden over de behandeling? Bespreekt u dit dan met de betreffende behandelaar. Komt u samen niet tot een goede oplossing? Neemt u dan contact op met uw hoofdbehandelaar.

  Het kan gebeuren dat we uw onvrede niet direct kunnen wegnemen. Of misschien wilt u niet in gesprek met de direct betrokkenen. In dat geval kunt u terecht bij het Servicecentrum Patiënt & Zorgverlener. De medewerkers van het Servicecentrum denken met u mee over mogelijke oplossingen. Zo nodig brengen ze u in contact met de klachtenfunctionaris.

  U vindt het Servicecentrum Patiënt & Zorgverlener op de begane grond in het polikliniekgebouw (PK 0 Hal 08). Het Servicecentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur.
  Tel: 020 - 444 - 0700
  E-mail: zorgsupport@vumc.nl

  Het melden of indienen van een klacht heeft uiteraard geen gevolgen voor de kwaliteit van uw behandeling.