Informatie voor verwijzers

Informatie voor het verwijzen naar het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie.

Patiënt doorverwijzen

Voor behandeling bij het Genderteam is een verwijzing van een arts, huisarts of medisch specialist nodig.

Wij ontvangen de verwijsbrief bij voorkeur digitaal via ZorgDomein. U kunt het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie (KZcG) als afdeling vinden onder het specialisme interne geneeskunde. Kijk voor meer informatie op www.vumc.nl/zorgdomein.

Leidraad voor huisartsen ter ondersteuning van cliënten tijdens de wachttijd

Afspraken Gender Healthcare en psychologenpraktijk de Vaart

Tussen het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie van Amsterdam UMC en bovengenoemde instellingen zijn er instroomafspraken voor bepaalde delen van de behandeling en begeleiding aan volwassenen. Betreffende kinderen en jongeren bestaan geen afspraken tussen VUmc en Gender Healthcare en/of psychologenpraktijk de Vaart.

  1. Diagnostiek van deze instellingen wordt door Amsterdam UMC in principe overgenomen. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling.
  2. Hormoonbehandeling die na diagnostiek vanuit deze instellingen elders is gestart, kan bij volledige overdracht van voorinformatie en zorg in aanmerking komen voor overname door Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter beoordeling van overname.
  3. Voor genderbevestigende chirurgische ingrepen kan door bovengenoemde instellingen worden verwezen naar Amsterdam UMC. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling.

Voor alle bovenstaande situaties geldt dat personen op de reguliere wachtlijst voor toegang tot zorg van Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie van Amsterdam UMC worden geplaatst.

Documentatie van eerdere begeleiding

Wanneer een patiënt start met de diagnostische fase bij het genderteam, kan informatie over eerdere hulpverlening helpend zijn.

Als externe hulpverlener vraagt u zich wellicht af welke informatie belangrijk is.

Voor externe hulpverleners is een document opgesteld waarin relevante onderwerpen en bespreekpunten op een rij gezet zijn.

Wanneer u als hulpverlener een overdracht of rapportage maakt over uw cliënt voor het genderteam, kan deze leidraad helpend zijn.

Het document is op te vragen bij het secretariaat van de genderpoli of via het telefonisch spreekuur voor verwijzers.

Intercollegiaal overleg of advies
Voor intercollegiaal overleg of advies kunnen verwijzers direct contact opnemen met de daarvoor bestemde telefoonlijn via 020 4440542.