Onderzoek naar zorginnovatie- en organisatie

Het KZcG onderzoekt ook hoe de zorg het beste kan worden georganiseerd en geïnnoveerd. Kwaliteit van zorg is het uitgangpunt; het gaat er om de zorg zodanig in te richten dat deze aansluit op de behoefte, maar ook (kosten)efficiënt is.

Onderzoek naar zorginnovatie en zorgorganisatie betreft allerlei niveaus van genderzorg, van praktische vraagstukken tot ethische.

Praktisch gezien bekijken we hoe we gezamenlijke besluitvorming tussen cliënt en professional kunnen faciliteren en evalueren. Bijvoorbeeld de ontwikkeling en evaluatie van de digitale keuzehulpen (keuzehulp operaties en keuzehulp vruchtbaarheidsbehoud) en andere e-health hulpmiddelen.

Een ander onderzoeksthema is het ontwikkelen van nieuwe meetinstrumenten, gebaseerd op de ervaring van transgenders. Daarmee worden de behoeften van mensen met genderincongruentie beter in kaart gebracht en wordt de zorg beter geëvalueerd.

Ook doen we onderzoek naar ethische dilemma’s. Voorbeelden van zulke vraagstukken zijn: wanneer is zorg noodzakelijk? Hoe kunnen transgender adolescenten het beste worden begeleid? Wat zijn de implicaties van vernieuwde regelgeving en zorgstandaarden?

Maatschappelijke ontwikkelingen

Veranderingen in de maatschappij ten aanzien van genderincongruentie nopen tot zorgvernieuwing. Denk aan de verruiming van het concept genderincongruentie (meerdere varianten van genderidentiteit), het depathologiseren van genderincongruentie (van psychische stoornis naar lichamelijke conditie) en de sterk groeiende vraag naar genderbevestigende behandelingen.

Ook zijn er meer algemene trends in de zorg die vernieuwing met zich meebrengen, zoals e-health, gepersonaliseerde zorg en patiënten meer betrekken in hun eigen zorg.

Sinds 2014 kunnen transgenders volgens de wet ook zonder geslachtsaanpassende operatie hun geslacht formeel laten wijzigen in het bevolkingsregister. Dat brengt bijvoorbeeld met zich mee transgender personen desgewenst hun geslachtsaanpassende operatie kunnen uitstellen en daarmee hun vruchtbaarheid langer kunnen behouden voor een eventuele kinderwens.

Het Genderteam heeft deze ontwikkeling vertaald in het zorgtraject. Het thema kinderwens komt gedurende het traject meermaals aan de orde en wordt door verschillende disciplines opgepakt. Iedereen die in behandeling is bij het Genderteam van het KZcG kan informatie en advies krijgen over vruchtbaarheid en kinderwens. Er is mogelijkheid om zaad- en eicellen in te vriezen. Psychologen en gynaecologen begeleiden, indien gewenst, zwangere trans mannen.

Beeldbepalende publicaties
  • Klassen AF, Kaur M, Poulsen L, Fielding C, Geerards D, van de Grift TC, et al. (2018) Development of the BODY-Q Chest Module Evaluating Outcomes Following Chest Contouring Surgery. Plast Reconstr Surg. 142:1600-1608.
  • Klassen AF, Kaur M, Johnson N, Kreukels BP, McEvenue G, Morrison SD, et al. (2018) International phase I study protocol to develop a patient-reported outcome measure for adolescents and adults receiving gender-affirming treatments (the GENDER-Q). BMJ Open. 8.
  • Özer M, Pigot GLS, Bouman MB, van de Grift TC, Elfering L, van Mello NM, et al. (2018) Development of a Decision Aid for Genital Gender-Affirming Surgery in Transmen. J Sex Med. 15:1041-1048.
  • Özer M, van de Grift TC, Gijs LACL. (2018) A surgical perspective on the implications of the classification of gender incongruence as a condition related to sexual health by ICD-11. Int J Impot Res. 30:352-354.
  • Steensma TD, Wensing-Kruger SA, Klink DT. (2017) How Should Physicians Help Gender-Transitioning Adolescents Consider Potential Iatrogenic Harms of Hormone Therapy? AMA J Ethics. 1;19:762-770.
  • Beek TF, Cohen-Kettenis PT, Kreukels BP. (2016) Gender incongruence/gender dysphoria and its classification history. Int Rev Psychiatry. 28:5-12.
  • Cohen-Kettenis PT, Steensma TD, de Vries AL. (2011) Treatment of adolescents with gender dysphoria in the Netherlands. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 20:689-700.
  • Steensma TD, Cohen-Kettenis PT. (2011) Gender transitioning before puberty? Arch Sex Behav. 40:649-50.