Samenwerkingen met andere zorgaanbieders

Bij de gendertransitie krijgt u zorg door verschillende deskundigen met ieder hun eigen expertise. Van de verkennende fase tot hormoonbehandeling, operaties en de sociale transitie zijn diverse experts nauw betrokken.

Youz Zaandam en het Zaans Medisch Centrum

Vanaf 8 maart 2021 heeft Amsterdam UMC een samenwerking met de genderpoli Youz Zaandam en het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Dit is een netwerk voor het aanbieden van zorg voor transgender kinderen en jongeren. Daarnaast kunnen volwassenen bij het ZMC terecht voor hormooncontroles na de transitie.

Annelijn Wensing (KZcG): ”In deze samenwerking komt de jarenlange expertise van het KZcG op het gebied van medische transgenderzorg samen met de jeugd-ggz ervaring op het gebied van genderdysforie van de genderpoli Youz Zaandam en de somatische transgenderzorg van Transgenderzorg ZMC. Samen zorgen we voor de juiste zorg op de juiste plek.”

Terugbrengen wachtlijsten

De vraag naar transgenderzorg neemt toe. De wachtlijsten voor deze zorg zijn onacceptabel lang geworden. Doordat jongeren die in de puberteit raken lang moeten wachten op zorg ontwikkelt hun lichaam zich in een richting die niet bij hen past. Door deze samenwerking is er nu een derde plek in Nederland waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor behandeling. 1 maart 2021 startte Radboudumc met genderzorg voor volwassenen.

Zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen

Er kunnen jaarlijks zo’n vijftig kinderen en jongeren instromen in het gezamenlijke zorgpad van de genderpoli Youz Zaandam en Transgenderzorg ZMC. De aanmelding hiervoor verloopt altijd via Youz. Volwassenen kunnen na het transitietraject bij het KZcG van Amsterdam UMC controles vervolgen bij de internist-endocrinoloog van het ZMC.

Het volledige nieuwsbericht van Zaans Medisch Centrum is hier te lezen.

Genderzorg in Radboudumc

Het Radboudumc in Nijmegen is 1 maart 2021 gestart met genderzorg voor volwassenen. Naar verwachting kan het ‘expertisecentrum geslacht en gender’ ongeveer 200 patiënten per jaar behandelen.

Amsterdam UMC is erg blij dat er meer genderzorg beschikbaar komt. Dit zorgt hopelijk voor een betere spreiding van de genderzorg in het land en daarnaast ook voor kortere wachttijden.

Onderaan dit nieuwsbericht is een lijst met veelgestelde vragen te vinden. Hier staat ook meer informatie over verwijzen en de wachttijden.

Via deze link kunt u het nieuwsbericht lezen dat het Radboudumc heeft gepubliceerd hierover. Daarnaast hebben zij op hun website ook een pagina met veelgestelde vragen en kunt u daar contactgegevens vinden.

Gender Clinic voor operaties

Amsterdam UMC heeft een samenwerking met Gender Clinic voor het uitvoeren van operaties. Het gaat om ‘laag complexe’ operaties waar een lange wachttijd voor is, zoals borstoperaties (mastectomie en borstvergroting) en (genitale) correcties na een eerdere ingreep.

De samenwerking is een positieve ontwikkeling die de wachttijden voor deze ingrepen zal verlagen en tevens ruimte geeft voor het uitvoeren van genitale operaties in Amsterdam UMC, locatie VUmc en Ziekenhuis Amstelland.

Wanneer u in behandeling bent binnen het Genderteam van Amsterdam UMC, dan kan u voor een operatie worden verwezen naar Gender Clinic en daar worden geopereerd. Gender Clinic heeft eigen contracten met alle zorgverzekeraars.

In eerste instantie zal Gender Clinic zich voornamelijk richten op personen die reeds op de wachtlijst staan voor een mastectomie operatie binnen het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie. Personen zullen dan op volgorde van wachttijd worden benaderd en verwezen.

Genderhealthcare en psychologenpraktijk de Vaart

Het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie, Genderhealthcare en De Vaart hebben zogenaamde instroomafspraken voor de zorg en begeleiding voor volwassenen.

Mensen die instromen vanuit Genderhealthcare of De Vaart komen op de algehele wachtlijst van het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie. Er is geen sprake van zij-instroom en er is een nieuwe verwijsbrief nodig vanuit de huisarts.

  • Amsterdam UMC neemt in principe de diagnostiek over van deze instellingen, onder de voorwaarde van volledige overdracht van voorinformatie en zorg. Na aanmelding bij Amsterdam UMC zijn er altijd een intakegesprek en vervolgafspraken ter beoordeling van de overname.
  • Als u ergens uw hormoonbehandeling bent gestart na de diagnostiek vanuit Genderhealthcare of De vaart, kan Amsterdam UMC deze zorg mogelijk overnemen. Op voorwaarde van volledige overdracht van voorinformatie en zorg. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter beoordeling van overname.
  • Voor genderbevestigende operaties kunnen Genderhealthcare en de Vaart u verwijzen naar Amsterdam UMC. De indicatiestelling voor een genderbevestigende operatie vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling.

Bent u verwezen naar het KZcG en heeft u reeds behandeling gehad van andere zorgaanbieders binnen Nederland? Dan wordt u in principe op onze algemene wachtlijst geplaatst. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling.

Bent u verwezen naar het KZcG en heeft u reeds behandeling gehad van zorgaanbieders binnen in het buitenland? Dan wordt u in principe op onze algemene wachtlijst geplaatst. Na aanmelding zijne r altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling. Soms is het wenselijk dat u uw medische gegevens met ons deelt zodat wij goed kunnen inschatten waar ons traject u kunt instromen. Hierover ontvangt u dan na aanmelding van ons bericht.

Endocrinoloog in uw buurt
De 3-jaarlijkse hormooncontrole na de transitiefase kunt u ook doen bij een endocrinoloog in uw buurt.

Academische genderteams

Tussen de Nederlandse genderteams bestaat de samenwerking naast het uitbreiden van kennis en het delen daarvan uit het zo nodig overnemen van behandeling na volledige overdracht van voorinformatie en zorg, buiten de wachtlijsten om.

  • Genderteam UMC Groningen
  • Genderteam Radboudumc Nijmegen