Tegemoetkoming i.v.m. oude Transgenderwet (1985-2014)

Het kabinet geeft een mogelijkheid voor het aanvragen van een financiële tegemoetkoming voor transgender en intersekse personen die onder de oude Transgenderwet vallen (1985-2014).

Waarom?

De oude Transgenderwet (1985-2014) stelde een aantal voorwaarden aan de wijziging van het geregistreerd geslacht. Zo moest het lichaam zo ver als mogelijk aangepast zijn aan het gewenste geslacht. Ook mocht de persoon niet meer in staat zijn ooit nog kinderen te kunnen verwekken of te baren. Een geslachtsaanpassende operatie was hiervoor een voorwaarde. Dit heeft veel leed veroorzaakt bij transgender- en intersekse personen. Daarom geeft het kabinet een mogelijkheid voor het aanvragen van een financiële tegemoetkoming.

Vanaf 2014 geldt een geslachtsaanpassende operatie niet meer als voorwaarde voor een wijziging van het geregistreerd geslacht.

Voor wie?

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd als u vóór 1 juli 2014:

  • uw geslacht in uw geboorteakte hebt gewijzigd;
  • een nieuwe geboorteakte kreeg met de nieuwe geslachtsregistratie;
  • startte met uw transitie en voor 1 juli 2016 de vermelding van het geslacht in uw geboorteakte wijzigde;
  • of startte met uw transitie en voor 1 juli 2016 een nieuwe geboorteakte kreeg met een nieuwe geslachtsregistratie.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming is eenmalig €5.000 . Dit bedrag is belastingvrij.

Aanvragen tegemoetkoming

U kunt deze tegemoetkoming van 18 oktober 2021 tot en met 18 oktober 2023 aanvragen. U vraagt de Tegemoetkoming wet wijziging geregistreerd geslacht aan bij DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen). Klik hier voor het aanvraagformulier.