Vanaf 1 januari 2022 gaat Amsterdam UMC gebruik maken van operatieruimte bij Genderclinic

Het Kennis en Zorgcentrum Genderdysforie (KZcG) benadert actief patiënten welke al enige tijd op de wachtlijst staan van het Amsterdam UMC met een wens voor FFS. FFS kan vanaf 1 januari ook plaatsvinden in Genderclinic, in Bosch en Duin. De FFS operatie zal plaatsvinden in dagbehandeling. Dit betekent dat patiënten dezelfde dag weer naar huis gaan. De operatie zal worden uitgevoerd door Dr. B. Meijer, Mond Kaak Aangezicht-Chirurg.

Wanneer patiënten in aanmerking komen voor een operatie in Genderclinic en ervoor kiezen om daar geholpen te worden, zullen zowel de afspraken voorafgaande aan de operatie (pre-operatieve consulten), als de controle afspraken erna (post-operatieve controles), in AmsterdamUMC, locatie VUmc blijven plaatsvinden. Tevens als er eventuele complicaties plaatsvinden na de operatie zullen deze worden behandeld in AmsterdamUMC, locatie VUmc.

Voor een operatie in Genderclinic is een intake bij een anesthesist nodig van Genderclinic. In sommige gevallen, zal men daarvoor naar GenderClinic moeten reizen, in andere gevallen kan dit telefonisch. Dit wordt per persoon afgestemd.

Patiënten die in aanmerking komen voor een operatie in Genderclinic zullen de komende periode op verschillende manieren benaderd worden. Dit kan via ‘mijndossier’, per brief maar ook telefonisch. Bent u al benaderd en wenst u een operatie bij Genderclinic of heeft u een andere vraag? 1) stuur een bericht via "mijn dossier" naar de Verpleegkundig Consulent van het KZcG of 2) maak het aan ons kenbaar door te mailen naar verpleegkundigen-genderteam@amsterdamumc.nl