Cardiologische Zorgbrug

Na ziekenhuisopname lopen oudere hartpatiënten een verhoogd risico op achteruitgang van de gezondheid en het dagelijks functioneren. Dit verlaagt de kwaliteit van leven en kan daarnaast heropnames en het risico op overlijden verhogen. De Cardiologische Zorgbrug studie beoogt dit risico te verminderen.

De studie is een onderzoek van de afdelingen Cardiologie en Ouderengeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC), in samenwerking met het Expertisecentrum Achieve van de Faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Beschrijving opzet onderzoek / interventie

Patiënten die deelnemen aan de studie worden na hun ziekenhuisopname 12 maanden gevolgd waarbij zij telefonisch en middels huisbezoeken worden gemonitord. Op deze manier wordt onderzocht welke vormen van zorg tijdens en na ziekenhuisopname bijdragen aan het herstel van oudere cardiologische patiënten.

In juni 2017 is de Cardiologische Zorgbrug officieel gestart. De effectiviteit van de verpleegkundige interventie wordt onderzocht door middel van een ‘Randomized Controlled Trial’. Door deze onderzoeksmethode wordt een willekeurige steekproef van patiënten aan de interventie blootgesteld.

(Verwachte) resultaten

Verwachte einddatum voor de inclusie van de Cardiologische Zorgbrug is eind 2018. Met een jaar follow-up tijd verwachten we de studie volledig af te sluiten aan het eind van 2019.

Projectgroep

 • Prof. Dr. Wilma Scholte op Reimer, Decaan Faculteit Gezondheid HvA
 • Prof. Dr. Ron Peters, Cardiologie AMC
 • Prof. Dr. Bianca Buurman, Ouderengeneeskunde AMC en lector HVA
 • Dr. Corine Latour, lector en opleidingsmanager Verpleegkunde HvA
 • Prof. Dr. Raoul Engelbert, Lector en Bijzonder Hoogleraar Fysiotherapie
 • Dr. Fatma Karapinar, ziekenhuisapotheker OLVG-West
 • Drs. Sara Daliri, promovendus en apotheker OLVG-west
 • Dr. Gerben ter Riet, epidemioloog AMC
 • Drs. Lotte Verweij, promovendus en docent HBO-Verpleegkunde
 • Patricia Jepma, MSc, promovendus en docent HBO-Verpleegkunde
 • Michel Terbraak, MSc, Promovendus en docent HBO-Fysiotherapie

Kijk voor meer informatie over de studie op de website van de HvA.

Contactgegevens

czb@amc.nl