Hoe ontstaan acute zorgvragen bij ouderen? Hoe kunnen we de zorg zo reorganiseren, dat zij bijdraagt aan kwaliteit van leven en behoud van zelfredzaamheid? Bianca Buurman en haar team kijken naar manieren om in plaats van symptoombestrijding, duurzame acute ouderenzorg te realiseren. Dat kan bijvoorbeeld door ziekenhuisopname te voorkomen door het bieden van preventieve zorg in de huisartsenpraktijk. Maar ook door ziekenhuiszorg naar de buurt te verplaatsen met een WijkKliniek, of door betere begeleiding te bieden tijdens en na een ziekenhuisopname.
phone
020 566 5991