WijkKliniek

Nieuw zorgconcept biedt ziekenhuisbehandeling én herstel voor kwetsbare ouderen in de acute fase in de eigen wijk.

In juni 2018 is in Amsterdam Zuidoost de WijkKliniek geopend. De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept waarbij (acute) zorg voor ouderen vanuit de wijk is opgebouwd. Ouderen die ziekenhuiszorg nodig hebben, maar geen gebruik hoeven te maken van de diagnostische of OK-faciliteiten van het AMC worden opgenomen in hun eigen wijk. De WijkKliniek is het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen Cordaan, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Zilveren Kruis.

Bianca Buurman (AMC), Ivo de Jong (Cordaan) en Iris Wanders (AMC) in de WijkKliniek. Bianca Buurman (AMC), Ivo de Jong (Cordaan) en Iris Wanders (AMC) in de WijkKliniek.

De focus ligt naast het behandelen van de acute ziekte, op functiebehoud en een goede terugkeer naar huis in samenwerking met hun directe omgeving, zodat patiënten thuis weer de activiteiten kunnen doen die voor hen van belang zijn. Onder auspiciën van een Geriater (AMC) en in nauwe samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en zorgmedewerkers (Cordaan) wordt hier samen met de cliënt en zijn netwerk aan gewerkt. De verblijfsduur is maximaal 14 dagen.

Opname in de WijkKliniek

De WijkKliniek neemt kwetsbare ouderen op die nu nog in het AMC worden opgenomen. In 2017 meldden bijna 2.000 ouderen uit omgeving Amsterdam Zuidoost zich op de spoedeisende hulp en bijna de helft daarvan werd aansluitend opgenomen. Een groot deel van deze patiënten kan straks worden doorverwezen naar de WijkKliniek. Door ze op een andere plek op te nemen, verwachten we dat het percentage kwetsbare ouderen dat op nazorg moet wachten in het AMC afneemt. De WijkKliniek is geen oplossing voor verpleeghuis patiënten die wachten op een plek in het verpleeghuis.

Patiënten vanaf 65 jaar en woonachtig in omgeving Amsterdam Zuidoost worden direct vanaf de spoedeisende hulp (SEH) in het AMC opgenomen in de WijkKliniek. Na een half jaar besluiten we of patiënten direct opgenomen kunnen worden vanuit het eigen huis van de patiënt om zo de druk op de SEH te verminderen.

Ondergebracht in het zorgcentrum Eben Haëzer

De eerste WijkKliniek zal ondergebracht worden in Cordaan-locatie ‘Eben Haëzer’ in Amsterdam Zuidoost. Eben Haëzer is verbouwd tot een integraal zorgcentrum waar allerlei vormen van kortdurende zorg voor ouderen geleverd worden. Naast de WijkKliniek is er ruimte voor eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en zorg voor patiënten die langdurig beademd moeten worden. De WijkKliniek zal bestaan uit 24 bedden.  Alle patiënten krijgen een eigen kamer waarbij het mogelijk is dat naaste, bijvoorbeeld partner, familielid of goede bekende, blijven overnachten. In de WijkKliniek is ook een post voor wijkverpleging, waarmee we goede begeleiding naar huis kunnen bieden.

Meer informatie

De WijkKliniek is resultaat van een samenwerking tussen Cordaan, het AmsterdamUMC en Zilveren Kruis. Bianca Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg bij het AMC, is de grondlegger van het concept.

Contactgegevens

wijkkliniek@amc.nl