SO HIP

In de SO-HIP studie wordt de toepassing van sensortechnologie in een revalidatieprogramma voor ouderen na een heupfractuur onderzocht. We verwachten dat het gebruik van sensortechnologie als feedback en hulpmiddel bij de revalidatie het herstel in het dagelijks en fysiek functioneren van ouderen kan verbeteren. Dit in het doen van dagelijkse activiteiten, het vergroten van het gevoel van veiligheid en een verminderd gevoel van valangst.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling ouderengeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam en het lectoraat Ergotherapie; Participatie en Omgeving van het Amsterdam Centre for Innovative Health Practice (Achieve) van de Hogeschool van Amsterdam.

Voor meer informatie over de SO-HIP studie zie de website www.sohipstudie.nl.

(Verwachte) resultaten

De eerste resultaten worden in 2018 verwacht.

Projectgroep

Drs Margriet Pol, projectleider SO-HIP studie/ Promovenda
Prof. dr Bianca Buurman, hoofdonderzoeker SO-HIP studie/ Promotor
Prof. Dr.Ben kröse, Promotor
Dr Margo van Hartingsveldt Copromotor
Dr Gerben Ter Riet, epidemioloog
Madelief Tiel Groenestege, onderzoeksassistent
Juerene Tholel, master student psychologie, onderzoeksassistent
Tiska Ikking, onderzoeksassistent
Youssef Amarti, techniek, student HBO ICT
Dr Michel Oey, techniek, onderzoeker informatica

Contactgegevens

sohipstudie@gmail.com