Transmurale Zorgbrug

De Transmurale Zorgbrug slaat een brug tussen professionals in ziekenhuizen en professionals in de eerstelijnszorg. Zij ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen. Door de hierbij geleverde proactieve ziekenhuiszorg en begeleiding daalt de sterfte met een kwart. Dit blijkt uit een studie van Sophia de Rooij en Bianca Buurman. Sinds deze studie wordt de Transmurale Zorgbrug op verschillende plekken in Nederland geïmplementeerd.

Handleiding Transmurale Zorgbrug

Voor de transmurale zorgbrug is een handleiding beschikbaar. Hierin wordt de wetenschappelijke onderbouwing van de Transmurale Zorgbrug uitgebreider besproken, maar vindt u bijvoorbeeld ook praktische informatie om zelf de brug (verder) te implementeren.

Hoe het werkt?

De Transmurale Zorgbrug richt zich op meer functiebehoud en zelfstandigheid van ouderen na ontslag uit het ziekenhuis. Zij bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het (geriatrie)team in het ziekenhuis doet een geriatrisch assessment en maakt een zorgbehandelplan.
  2. De wijkverpleegkundige maakt in het ziekenhuis kennis met de patiënt en bespreekt het zorgbehandelplan.
  3. Binnen twee dagen na ontslag bezoekt de wijkverpleegkundige de patiënt voor de eerste keer thuis. Daarna volgt nog een aantal huisbezoeken. De huisbezoeken staan in het teken van medicatieveiligheid, hulpmiddelen, sociale kaart en mantelzorgondersteuning.

Wat levert het op

Het blijkt dat bij een persoonlijke overdracht de sterfte 30 dagen na opname met 36 procent daalt. Zes maanden na ziekenhuisopname bedraagt deze vermindering 26 procent. Wijkverpleegkundigen zijn erg positief over deze proactieve werkwijze. Ze vinden het prettig om de kwetsbare ouderen eerder en beter in beeld te hebben. Bovendien is de Transmurale Zorgbrug kosteneffectief.

Ouderen vinden het prettig om door de wijkverpleegkundige begeleid te worden na een ziekenhuisopname. Vooral wegwijs te worden gemaakt door de wijkverpleegkundige tussen de verschillende instanties wordt als zeer waardevol ervaren.   

Transmurale Zorgbrug in de media

Contactgegevens
tzb@amc.uva.nl