Goede overdracht

Voor de patiënt is een goede overdracht van ziekenhuis naar huis essentieel. Herstel vindt vaak voor een groot deel na de ziekenhuisopname plaats en in de periode na ontslag hebben patiënten vaak weer contact met de huisarts. Daarnaast gaan veel patiënten met nazorg naar huis of (tijdelijk) naar een andere instelling. Om de continuïteit van zorg te waarborgen is het daarom belangrijk voor de patiënt dat relevante en juiste informatie goed wordt overgedragen vanuit het ziekenhuis naar de opvolgende zorgverlener. Een goede overdracht vraagt van het ziekenhuis inzet, tijd en een gestructureerde ontslagprocedure. Download hier de Infographic een Goede Overdracht voor meer informatie over een gestructureerde ontslagprocedure.

Pilot een Goede Overdracht

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport liep eerder de pilot ‘een Goede Overdracht’. Tijdens deze pilot werd in acht deelnemende ziekenhuizen een nieuwe werkinstructie ingevoerd om de transmurale overdracht te verbeteren, de Transfer Intervention Procedure (TIP). Binnen de TIP werden de volgende activiteiten opgenomen:

 • Binnen 48 uur na opname bepalen van ontslagcriteria en streefontslagdatum en deze communiceren aan de patiënt (bijvoorbeeld via een whiteboard bij het bed);
 • Binnen 48 uur na opname zo nodig aanvragen aanvullende nazorg;
 • Tijdig starten (48 uur na opname) met schrijven van overdrachtset inclusief:
 • Medische overdracht (huisarts, specialist ouderengeneeskunde);
 • Medicatieoverdracht (apotheek, huisarts, specialist ouderengeneeskunde);
 • Verpleegkundige overdracht (-wijkverpleegkundigen en verzorgenden in VVT zorginstellingen);
 • Begrijpelijke informatie voor de patiënt (patiëntbrief)
 • 12-24 uur voor ontslag voeren van ontslaggesprek en bespreken informatie die in de patiënt brief staat;
 • Gebruiken van checklist ontslagprocedure.

De volgende ziekenhuizen doen mee aan de pilot:

 • Amsterdam UMC, locatie AMC;
 • Havenziekenhuis Rotterdam;
 • Maxima medisch centrum Veenhoven;
 • Lange land ziekenhuis Zoetermeer;
 • OLVG Amsterdam;
 • Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn;
 • Catharina Ziekenhuis Eindhoven;
 • Reinier de Graaf ziekenhuis Delft.

Meer informatie over de pilot vindt u in onderstaande publicaties:

 • Van Seben, Buurman, Geerlings. 10 tips voor een goede transmurale overdracht. NtvG. 2017;
 • Van Seben, R., Geerlings, S.E., Verhaegh, K.J., Hilders, C.G.J.M., Buurman B.M. Implementation of a Transfer Intervention Procedure (TIP) to improve handovers from hospital to home: a Controlled Interrupted Time Series. BMC Health Service Research Sep 7;16:479.

Contactgegevens

Rosanne van Seben
r.vanseben@amc.uva.nl