PalliSupport

PalliSupport richt zich op het verbeteren van de zorg rondom oudere patiënten (65+ jaar) met een palliatieve zorgbehoefte die acuut in het ziekenhuis zijn opgenomen.


Het project heeft de volgende doelstellingen:

  • het eerder herkennen van patiënten met een palliatieve zorgbehoefte in de ziekenhuissetting;
  • het verbeteren van de continuïteit van zorg;
  • het verminderen van het aantal ongeplande ziekenhuisopnames;
  • het verminderen van de symptoomlast en het verbeteren van de kwaliteit van leven;
  • het faciliteren van zorg die aansluit bij de levenseindevoorkeuren, specifiek de voorkeursplaats van overlijden.

Om deze doelstellingen te bereiken, wordt in dit project een transmuraal zorgpad voor oudere patiënten in het laatste levensjaar geïmplementeerd. In dit zorgpad staan de behoeftes van de patiënt en diens mantelzorger(s) centraal. Het zorgaanbod wordt hierop afgestemd door een intensievere samenwerking tussen generalistische zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en een transmuraal palliatief team (TPT) dat expertise zorg kan leveren.

Waarom PalliSupport?

Momenteel sterven veel patiënten in het ziekenhuis, terwijl zij een voorkeur hadden om thuis te overlijden. Daarbij ondergaan patiënten nog veel overgangen tussen zorgsettings in het laatste levensjaar, vaak in de vorm van ziekenhuisopnames, wat de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Mantelzorgers zijn essentieel voor goede zorg rondom het levenseinde van de patiënt. Tegelijk hebben zij ook goede informatievoorziening en ondersteuning nodig om deze rol goed te kunnen vervullen. Door eerdere herkenning van patiënten met een palliatieve zorgbehoefte, tijdige bespreking van wensen en voorkeuren rondom het levenseinde en betere afstemming tussen verschillende zorginstellingen, thuiszorg, huisarts en mantelzorgers, kan het zorgtraject voor palliatieve patiënten verbeterd worden.

(Verwachte) resultaten

De eerste resultaten worden verwacht in 2018, de eindresultaten in 2020.

Projectgroep

Prof. dr. Bianca Buurman
Prof. dr. Dick Willems
Mariska Laros MMI
Drs. Isabelle Flierman
Dr. Marjon van Rijn

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Contactgegevens
pallisupport@amc.nl

Het onderzoeksproject PalliSupport wordt uitgevoerd binnen het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland & Flevoland en is gesubsidieerd vanuit het ZonMw-programma Palliantie.