Hospital-ADL

Het doel van de Hospital-ADL is te onderzoeken hoe ziekenhuis gerelateerde functieverlies bij ouderen na een acute ziekenhuisopname ontstaat. Met als uiteindelijk doel om betere interventies te kunnen ontwikkelen om dit functieverlies tegen te gaan.

Uit eerder onderzoek blijkt dat 30% van de 70-plussers 3 maanden na een acute ziekenhuisopname te maken heeft met nieuwe beperkingen in het dagelijks functioneren. Dit in vergelijking met twee weken vóór de ziekenhuisopname. Als gevolg van dit ‘ziekenhuis gerelateerd functieverlies’ kunnen ze niet meer goed lopen, zichzelf wassen of aankleden. Over hoe dit ontstaat, weten we nog onvoldoende. De meeste onderzoeken geven een overzicht van risicofactoren bij opname en kijken dan naar de uitkomsten drie maanden na ontslag. Wat tussendoor in deze kritieke fase van ziekenhuisopname en in de drie maanden na ontslag gebeurt, is echter onduidelijk.

Specifieke vraagstellingen Hospital-ADL

 1. Wat is het beloop van het functioneren van ziekenhuisopname tot drie maanden na ontslag?
 2. Hoeveel bewegen ouderen tijdens een acute ziekenhuisopname en in de drie maanden na ontslag?
 3. Wat is de invloed van een acute ontstekingsreactie en mogelijk gerelateerde gedragsveranderingen (motorische deprivatie, vermoeidheid, verminderde eetlust) op het herstel in functioneren? Houdt dit aan na de ziekenhuisopname?
 4. Welke symptomen of problemen (vermoeidheid, pijn, benauwdheid, valangst) ervaren mensen in de periode van opname tot en met drie maanden na ontslag? Wat is het effect op het herstel in functioneren
 5. Welke gedragsmatige, cognitieve en psychologische (apathie, depressie, cognitie, self-efficacy) klachten ervaren ouderen tot en met drie maanden na ontslag? Wat is effect op het herstel in functioneren?

Beschrijving opzet onderzoek

Patiënten van 70 jaar en ouder die acuut waren opgenomen op de afdelingen geriatrie, cardiologie of inwendige geneeskunde voor meer dan 48 uur zijn benaderd voor deelname aan de studie. Een team van de afdelingen geriatrie en fysiotherapie heeft deze patiënten tijdens de opname bezocht op maandag, woensdag en/of vrijdag. De interviews bestonden uit gevalideerde vragen(lijsten) over het fysiek, lichamelijk, psychisch en cognitief functioneren, de algemene gezondheidsbeleving, de kwaliteit van leven en het zorggebruik. De ouderen kregen bovendien een Fitbit om, om te meten hoeveel ze bewogen tijdens en kort na de ziekenhuisopname. Daarnaast werd de spiermassa gemeten, werd er bloed afgenomen om infectie te meten en deed de fysiotherapeut een aantal fysieke testen met de patiënt. Na ontslag werd de patiënt gevolgd door dit team. Na één en na drie maanden volgde een huisbezoek en na twee en twaalf maanden werden er telefonisch vragen gesteld.

De met dit onderzoek opgedane kennis zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van betere interventies, om ziekenhuis gerelateerd functieverlies te voorkomen.

De Hospital-ADL heeft gelopen tussen oktober 2015 en februari 2018. De studie was een samenwerking tussen de afdelingen geriatrie en revalidatie/fysiotherapie. In totaal zijn 401 ouderen in het cohort geïncludeerd, verspreid over zes Nederlandse ziekenhuizen:

 • Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam (n=108)
 • Isala Zwolle (n=13)
 • Tergooi ziekenhuis Blaricum (n=79) 
 • Medisch Centrum Slotervaart (n=57)
 • BovenIJ ziekenhuis (n=101)
 • Meander Medisch Centrum (n=43)

(Verwachte) resultaten

Met de huidige studie streven wij ernaar om functieverlies, acute heropnames en mortaliteit na een acute ziekenhuisopname bij ouderen te onderzoeken. De eerste resultaten worden in 2018 verwacht.

Projectgroep

Afdeling ouderengeneeskunde/geriatrie AMC
Prof. dr. Bianca Buurman, hoofdonderzoeker studie
Lucienne Reichardt, promovendus
Rosanne van Seben, promovendus

Afdeling klinische psychologie UvA en medische psychologie AMC
Dr. Jos Bosch

Opleiding Fysiotherapie ASHP
Prof. dr. Raoul Engelbert
Jesse Aarden, promovendus

Afdeling revalidatie AMC
Dr. Marike van der Schaaf

Afdeling epidemiologie en biostatistiek VUMC
Prof. dr. Jos Twisk

Reade, afdeling revalidatie en reumatologie
Martin van der Esch

Contactgegevens

Lucienne Reichardt
l.a.reichardt@amc.uva.nl