Medewerkers

Neurologen

Neurologen zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de diagnostiek en de behandeling van ziekten van hersenen, zenuwen, ruggenmerg en spieren. Een hersentumor kan de oorzaak zijn van uitval van hersenfuncties en epilepsie. In dat geval is een bezoek aan de neuroloog noodzakelijk. De neuroloog is vaak ook de eerste specialist met wie u te maken krijgt als er sprake blijkt van een hersentumor.

Bij het Hersentumorcentrum Amsterdam betrokken neurologen zijn:

• mevrouw dr. M.C.M. Kouwenhoven

• de heer dr. T.J. Postma

• mevrouw dr. M. Schuur

• arts-assistenten in opleiding tot neuroloog (deze wisselen geregeld)

Medisch-oncologen

Medisch-oncologen zijn artsen die gespecialiseerd zijn in diagnose, behandeling en onderzoek van kanker. Deze artsen schrijven zo nodig ook de chemokuren voor. Bij het Hersentumorcentrum Amsterdam betrokken medisch-oncologen zijn:

• de heer dr. J. Buter

• mevrouw drs. M.E. van Linde

Neurochirurgen

Neurochirurgen zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de chirurgische behandeling van aandoeningen van het zenuwstelsel (waaronder hersentumoren). Indien nodig wordt u naar hen doorverwezen. Bij het Hersentumorcentrum Amsterdam betrokken neurochirurgen zijn:

• de heer drs. J.C. Baayen

• de heer dr. S. Idema

• de heer dr. D.P. Noske

• mevrouw prof. dr. S.M. Peerdeman

• de heer prof. dr. W.P. Vandertop

• de heer dr. R.B. Willemse

• de heer dr. P.C. de Witt Hamer

• arts-assistenten in opleiding tot neurochirurg (deze wisselen geregeld)

Radiotherapeuten

Radiotherapeuten zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kanker (waaronder hersentumoren) door middel van radiotherapie. Radiotherapie is het bestrijden van kwaadaardige cellen in het lichaam door middel van straling. Deze bestraling wordt vaak na een operatie gegeven (eventueel in combinatie met chemotherapie). Bij het Hersentumorcentrum Amsterdam betrokken radiotherapeuten zijn:

• mevrouw dr. A. Bruynzeel

• mevrouw drs. P.F. de Haan

• de heer dr. F. J. Lagerwaard

• arts-assistenten in opleiding tot radiotherapeut (deze wisselen geregeld)

Verpleegkundig consulenten

Verpleegkundig consulenten zijn verpleegkundigen gespecialiseerd in het informeren, adviseren en begeleiden van patiënten en hun naasten. Het betreft patiënten met een neuro-oncologische aandoening, met name hersentumoren. De verpleegkundigen zijn een vast aanspreekpunt binnen het gehele traject en behandeling. Bij het Hersentumorcentrum Amsterdam betrokken verpleegkundigen zijn:

• mevrouw C. Nijboer

• mevrouw A. Weerdesteijn

Medisch psychologen

Medisch psychologen zijn gespecialiseerd in de diagnostiek van stoornissen in de cognitieve functies zoals concentratie, geheugen en taal en van psychische symptomen zoals somberheid en angst. Ook bieden medisch psychologen verschillende behandelingen, zoals cognitieve revalidatie, behandeling van blijvende ernstige vermoeidheidsklachten en behandeling van psychische symptomen die zijn ontstaan vanuit moeilijkheden met het omgaan met de ziekte. Medisch psychologen werkzaam binnen het Hersentumorcentrum Amsterdam zijn:

• de heer prof. dr. M. Klein

• mevrouw drs. K. Hilverda

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: