Meedoen aan onderzoek

Veel onderzoekers in Amsterdam UMC zijn op zoek naar patiënten voor hun wetenschappelijke studies. Meestal betreft dat lopende onderzoeken naar bijvoorbeeld nieuwe medicijnen of onderzoek om de bestaande kennis uit te breiden. Soms worden ook gezonde vrijwilligers gezocht om wetenschappelijke vragen te beantwoorden. Iedereen die meedoet krijgt vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerige informatie over wat deelname precies inhoudt. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig en iedereen kan zonder opgave van reden zijn deelname weer intrekken.

 • Het verkrijgen van een biopt bij patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker.
  Acroniem
  CPCT - 02 biopsy protocol
  Hoofdonderzoeker
  mw.prof.dr. H.W.M. van Laarhoven
  Titel
  Het verkrijgen van een biopt bij patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker.
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Bij patiënten met kanker verandert er in deloop van de tijd veel in het erfelijk materiaal (DNA) van de tumor en ontstaan daarin fouten. Deze fouten in het DNA zorgen ervoor dat tumoren kunnen groeien en dat er uitzaaiingen ontstaan. Maar deze fouten in het DNA bieden ook de mogelijkheid om een behandeling te zoeken, die speciaal gericht is op de fouten in het DNA van de tumor. Omdat een tumor voortdurend verandert, is het belangrijk om voor het begin van iedere behandeling een beeld te hebben van de fouten in het DNA. Het is ook belangrijk om tijdens en bij stoppen van de behandeling aanwijzingen te zoeken in het DNA waarom iemand goed of juist slecht reageert op een behandeling. Doel van dit onderzoek, genaamd CPCT-02, is om het DNA-profiel van de tumor te analyseren en de relatie tussen het DNA-profiel en de reactie op de therapie te onderzoeken. Meer dan 45 ziekenhuizen zijn inmiddels aangesloten bij dit onderzoek.

  www.cpct.nl
 • Een gerandomiseerd multicenter fase III onderzoek van aanvullende chemotherapie met gemcitabine en cisplatine vergeleken met capecitabine bij patiënten met galwegkanker of galblaaskanker na volledige chirurgische verwijdering.
  Acroniem
  ACTICCA-1
  Hoofdonderzoeker
  dr. H.J. Klumpen
  Titel
  Een gerandomiseerd multicenter fase III onderzoek van aanvullende chemotherapie met gemcitabine en cisplatine vergeleken met capecitabine bij patiënten met galwegkanker of galblaaskanker na volledige chirurgische verwijdering.
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Een gerandomiseerd multicenter fase III onderzoek van aanvullende chemotherapie met gemcitabine en cisplatine vergeleken met capecitabine bij patiënten met galwegkanker of galblaaskanker na volledige chirurgische verwijdering.

  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02170090?term=acticca&rank=1
 • Toevoeging van een of twee doelgerichte geneesmiddelen aan de chemotherapie gegeven rond de operatie bij maagkanker (INNOVATION-onderzoek)
  Acroniem
  INNOVATION
  Hoofdonderzoeker
  mw.prof.dr. H.W.M. van Laarhoven
  Titel
  Toevoeging van een of twee doelgerichte geneesmiddelen aan de chemotherapie gegeven rond de operatie bij maagkanker (INNOVATION-onderzoek)
  Status
  Er zijn nog geen proefpersonen geïncludeerd
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Bij maagkanker of kanker van de overgang van de slokdarm naar de maag wordt soms een grote hoeveelheid aangetroffen van een bepaald eiwit, namelijk de Humane Epidermale groeifactor Receptor-2 (afgekort HER2). Dit wordt ‘HER2-overexpressie’ genoemd. Bij patiënten met borstkanker zijn speciale geneesmiddelen ontwikkeld om dit eiwit te blokkeren. Twee van deze geneesmiddelen, trastuzumab en pertuzumab, hebben de resultaten van de behandeling van borstkanker aanzienlijk verbeterd.Bij deze onderzoeksstudie wordt de toevoeging van twee geneesmiddelen (trastuzumab en pertuzumab) aan de standaardbehandeling met chemotherapie van maagkanker (of kanker van de overgang van de slokdarm naar de maag) onderzocht.

  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02205047
 • Een nationaal onderzoek namens het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) naar de effectiviteit van het koppelen van tumor kenmerken & gerichte anti-kanker medicijnen.
  Acroniem
  DRUP
  Hoofdonderzoeker
  dr. A.D. Bins
  Titel
  Een nationaal onderzoek namens het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) naar de effectiviteit van het koppelen van tumor kenmerken & gerichte anti-kanker medicijnen.
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Soms bieden de verschillen in het DNA van uw kankercellen en dat van uw normale cellen aanknopingspunten voor een nieuw soort therapie. Deze therapie heet‘doelgerichte’ ofwel ‘targeted’ therapie. Er zijn tegenwoordig steeds meer doelgerichte anti-kanker medicijnen beschikbaar. Omdat bepaalde DNA kenmerken veel voorkomen in bepaalde tumortypes is er juist bij die tumortypes onderzoek verricht naar de waarde van een doelgerichte behandeling. Soms blijken patiënten met andere tumorsoorten datzelfde kenmerk echter ook te hebben; zij zouden theoretisch dus ook voordeel kunnen hebben van dezelfde behandeling. Met deze studie willen we onderzoeken of patiënten met andere tumor types, maar met dezelfde kankercel-kenmerken, baat kunnen hebben bij dezelfde doelgerichte behandeling. Deze studie is op het moment alleen open voor pancreascarcinooom patienten met uitzaaiingen.

  https://www.cpct.nl/drup-drug-rediscovery-protocol-studie/
 • CRITICS-II: Een studie naar het resultaat van aanvullende behandeling met chemotherapie en/of chemoradiotherapie voorafgaand aan de operatieve behandeling van maagkanker
  Acroniem
  CRITICS-II
  Hoofdonderzoeker
  mw.prof.dr. H.W.M. van Laarhoven
  Titel
  CRITICS-II: Een studie naar het resultaat van aanvullende behandeling met chemotherapie en/of chemoradiotherapie voorafgaand aan de operatieve behandeling van maagkanker
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Operatie is het belangrijkste onderdeel van behandeling van maagkanker. Helaas komt de ziekte na operatie bij meer dan de helft van de patiënten terug. Daarom worden aanvullende behandelingen gegeven vóór en/of ná de operatie. Op die manier de kans op genezing vergroot. Op dit moment is het onduidelijk of de aanvullende behandelingen vóór de operatie (voorbehandelingen) uitgebreid kunnen worden, en de aanvullende behandelingen ná de operatie (nabehandelingen) daarmee veilig weggelaten kunnen worden. De CRITICS II studie onderzoekt de werkzaamheid en verdraagbaarheid van uitgebreide aanvullende behandelingen die geheel vóór de maagoperatie worden ondergaan.

  https://www.kanker.nl/trials/954-critics-ii-studie-maagkanker
 • Een Fase 2, snelle ‘realtime’ beoordeling van combinatietherapieën in immune oncologieonderzoek bij proefpersonen met gevorderde maagkanker (inclusief patiënten met kanker van het onderste gedeelte van de slokdarm).
  Acroniem
  CA018-003 Fraction - Gastric
  Hoofdonderzoeker
  mw.prof.dr. H.W.M. van Laarhoven
  Titel
  Een Fase 2, snelle ‘realtime’ beoordeling van combinatietherapieën in immune oncologieonderzoek bij proefpersonen met gevorderde maagkanker (inclusief patiënten met kanker van het onderste gedeelte van de slokdarm).
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Het doel van dit onderzoek is de veiligheid en werkzaamheid van verschillende combinaties van geneesmiddelen tegen maagkanker te bestuderen in vergelijking met de combinatie nivolumab en ipilimumab. Nivolumab en ipilimumab zijn vormen van immuuntherapie. Immuuntherapie werkt door het eigen immuunsysteem van het eigen lichaam aan te zetten tot het opruimen en doden van kankercellen. De behandeling maakt gebruik van verschillende wegen in het immuunsysteem om het immuunsysteem activeren.

  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02935634
 • Selecteren van de plaats van CDK4/6-remmer bij de behandeling van uitgezaaide hormoongevoelige (HR+) borstkanker : de SONIA studie
  Acroniem
  SONIA
  Hoofdonderzoeker
  dr. A.D. Bins
  Titel
  Selecteren van de plaats van CDK4/6-remmer bij de behandeling van uitgezaaide hormoongevoelige (HR+) borstkanker : de SONIA studie
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Recent is aangetoond dat de combinatie van anti-hormonale therapie met nieuwe geneesmiddelen, de zogenoemde CDK4/6-remmers, effectiever is dan anti-hormonale therapie alleen. Gemiddeld genomen verdubbelt het ongeveer de periode dat een anti-hormonale therapie werkt. Deze nieuwe middelen gaan wel gepaard met meer bijwerkingen dan anti-hormonale therapie alleen en daarom zijn er meer bloedonderzoeken en bezoeken aan het ziekenhuis nodig. Op dit moment zijn er drie CDK4/6-remmers goedgekeurd voor gebruik bij patiënten met borstkanker: palbociclib, en ribociclib en abemaciclib. Deze drie middelen zijn werkzaam als toevoeging aan de eerstelijnsbehandeling en als toevoeging aan de tweedelijnsbehandeling.

  www.trialregister.nl/trial/6319
 • Stamcelonderzoek bij (verdenking van) uitgezaaide alvleesklierkanker -de OPT-1 studie
  Acroniem
  OPT-I
  Hoofdonderzoeker
  mw.prof.dr. H.W.M. van Laarhoven
  Titel
  Stamcelonderzoek bij (verdenking van) uitgezaaide alvleesklierkanker -de OPT-1 studie
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of tumorcellen van een biopt in het laboratorium gekweekt kunnen worden en gebruikt kunnen worden om behandelingen op te testen. In dit onderzoek wordt dit weefsel gebruikt om zogenaamde organoids te maken. Dit zijn stam cellen die in 3D groeien en een langere levensduur hebben. Door deze cellen in het laboratorium te behandelen met dezelfde therapieën die in de kliniek gebruikt kunnen worden, hopen we te kunnen voorspellen welke behandelingen wel of niet gaan werken.

 • Een fase II onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie liposomaal irinotecan en 5-FU in vergelijking met liposomaal irinotecan en S1 bij patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker, die eerder een behandeling hebben gehad op basis van gemcitabine.
  Acroniem
  Second line treatment with nal-IRI and 5S1 in pancreatic cancer
  Hoofdonderzoeker
  mw.dr. J.W. Wilmink
  Titel
  Een fase II onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie liposomaal irinotecan en 5-FU in vergelijking met liposomaal irinotecan en S1 bij patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker, die eerder een behandeling hebben gehad op basis van gemcitabine.
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  In dit onderzoek krijgen patienten met uitgezaaide alvleesklierkanker, die eerder een behandeling gehad hebben met gemcitabine (wel of niet in combinatie met nab-paclitaxel) een combinatie van liposomaal irinotecan en 5-fluorouracil (5-FU) of liposomaal irinotecan en S1. Welke behandeling beter is, is niet bekend en zal in deze studie uitgezocht worden.

  https://www.kanker.nl/zoeken/trials?term=napan-studie
 • Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met blaaskanker bij wie ook de diepere spierlaag van de blaas is aangetast (spierinvasieve blaastumor). Onderzocht wordt of het toevoegen van immunotherapie aan de blaassparende behandeling veilig kan.
  Acroniem
  CRIMI
  Hoofdonderzoeker
  dr. A.D. Bins
  Titel
  Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met blaaskanker bij wie ook de diepere spierlaag van de blaas is aangetast (spierinvasieve blaastumor). Onderzocht wordt of het toevoegen van immunotherapie aan de blaassparende behandeling veilig kan.
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Uit eerdere studies is gebleken dat de behandeling van spierinvasieve blaaskanker middels chemo-radio-therapie in iets meer dan de helft van de patiënten succesvol is. In de overige patiënten komtde ziekte helaas terug met uitzaaiingen in lymfklieren en andere organen. De ziekte kan dan niet meer genezend behandeld worden. Met de komst van immunotherapie zijn in groepen patiënten met uitgezaaide blaaskanker goede resultaten bereikt. Er is echter nog weinig bekend over de combinatievan immunotherapie met chemo-radio-therapie bij spierinvasieve blaaskankerpatiënten zonder uitzaaiingen. Het is niet bekend of dat veilig gecombineerd kan worden. In deze studie wordt onderzocht of immunotherapie veilig gecombineerd kan worden met chemo-radio-therapie bij spier-invasieve blaaskankerpatiënten. Er worden voor deze ‘immuno-chemo-radio-therapie’ twee immunotherapiemiddelen gebruikt: nivolumab en ipilimumab.

  https://www.kanker.nl/trials/983-crimi-studie-spierinvasieve-blaaskanker
 • De toevoeging van ATALUREN aan kanker immunotherapie met PEMBROLIZUMAB voor de behandeling van patiënten met uitgezaaide dikkedarm- of baarmoederkanker: de ATAPEMBRO studie.
  Acroniem
  ATAPEMBRO
  Hoofdonderzoeker
  dr. A.D. Bins
  Titel
  De toevoeging van ATALUREN aan kanker immunotherapie met PEMBROLIZUMAB voor de behandeling van patiënten met uitgezaaide dikkedarm- of baarmoederkanker: de ATAPEMBRO studie.
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Immunotherapie met het geneesmiddel PEMBROLIZUMAB kan erg effectief zijn voor het behandelen van een bepaald subtype van uitgezaaide kanker van de baarmoeder en de dikke darm. Dit subtype is ' microsatelliet instabiel' . Helaas werkt immunotherapie niet altijd even goed. Op basis van eerder onderzoek verwachten wij dat het toevoegen van ATALUREN ervoor zal zorgen dat immunotherapie beter en bij meer patiënten werkt. Wij onderzoeken in dit onderzoek of de combinatie veilig is.

  https://www.trialregister.nl/trial/7574
 • Nieuwe biomarkers voor het voorspellen van respons op FOLFIRINOX chemotherapie bij patiënten met alvleesklierkanker.
  Acroniem
  iKnowIT
  Hoofdonderzoeker
  mw.dr. J.W. Wilmink
  Titel
  Nieuwe biomarkers voor het voorspellen van respons op FOLFIRINOX chemotherapie bij patiënten met alvleesklierkanker.
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Het doel van dit onderzoek is het identificeren van verschillen in bloedmarkers tussen patiënten tijdens behandeling met chemotherapie bij alvleesklierkanker. Een bloedmarker is een stof in het bloed die bijvoorbeeld gemaakt wordt door een tumor, ziekte in het algemeen, vrijkomt tijdens een behandeling, of bij een specifiek persoon hoort. Op die manier kunnen we in de toekomst mogelijk een nieuwe bloedtest ontwikkelen die kan voorspellen of chemotherapie effectief zal zijn.

 • ENGOT-OV44: Een onderzoek om te bepalen of terugkeer van eierstok-, peritoneale of eileiderkanker vertraagd kan worden door toevoeging van TSR-042 en niraparib
  Acroniem
  FIRST
  Hoofdonderzoeker
  mw.dr. A.M. Westermann
  Titel
  ENGOT-OV44: Een onderzoek om te bepalen of terugkeer van eierstok-, peritoneale of eileiderkanker vertraagd kan worden door toevoeging van TSR-042 en niraparib
  Status
  Er zijn nog geen proefpersonen geïncludeerd
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of terugkeer van eierstokkanker kan worden vertraagd of voorkomen wanneer dostarlimab (voorheen TSR-042 genoemd) en niraparib worden toegevoegd aan de standaardbehandeling. De huidige standaardbehandeling van eierstokkanker is paclitaxel en carboplatine, met of zonder bevacizumab.

 • ENGOT-cd8: Een onderzoek naar tisotumab vedotin als therapie bij patienten met teruggekeerde of uitgezaaide baarmoederhalskanker
  Acroniem
  GCT1015-05
  Hoofdonderzoeker
  mw.dr. A.M. Westermann
  Titel
  ENGOT-cd8: Een onderzoek naar tisotumab vedotin als therapie bij patienten met teruggekeerde of uitgezaaide baarmoederhalskanker
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de veiligheid en effectiviteit van het middel tisotumab vedotin alleen of in combinatie met immunotherapie met pembrolizumab (Keytruda®) of chemotherapie met carboplatine, bij patienten met uitgezaaide kanker van de baarmoederhals. Tisotumab vedotin is een experimenteel geneesmiddel, wat betekent dat artsen het nog niet kunnen voorschrijven (buiten onderzoek). Het bestaat uit een antilichaam (tisotumab) dat gekoppeld is aan een chemotherapeutisch middel (vedotin) en richt zich naar verwachting direct op de tumorcellen.

  https://www.kanker.nl/trials/1018
 • Liposomaal iRinotecan, Carboplatin of oXaliplatin als eerste lijns behandeling van kanker van de slokdarm; een gerandomiseerde fase-2 studie (LyRICX)
  Acroniem
  LyRICX
  Hoofdonderzoeker
  mw.prof.dr. H.W.M. van Laarhoven
  Titel
  Liposomaal iRinotecan, Carboplatin of oXaliplatin als eerste lijns behandeling van kanker van de slokdarm; een gerandomiseerde fase-2 studie (LyRICX)
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen welke combinaties van celdodende middelen (chemotherapie) het beste werken, zowel wat betreft verlenging van de levensduur als wat betreft de bijwerkingen van behandeling. We onderzoeken drie combinaties: 1) capecitabine en oxaliplatin (CapOx); 2) capecitabine en carboplatin (CapCar); 3) 5-fluorouracil met folinezuur en liposomaal irinotecan (F-Naliri). Welke behandeling beter is, is niet bekend; dat zal in deze studie uitgezocht worden.

  https://www.kanker.nl/trials/963-lyricx-studie-maagkanker-slokdarmkanker
 • DOMEC: Een fase-2 studie met Durvalumab(MEDI4736) immunotherapie in combinatie met Olaparib in gemetastaseerde kanker van het endometrium, a DGOG trial.
  Acroniem
  DOMEC
  Hoofdonderzoeker
  mw.dr. A.M. Westermann
  Titel
  DOMEC: Een fase-2 studie met Durvalumab(MEDI4736) immunotherapie in combinatie met Olaparib in gemetastaseerde kanker van het endometrium, a DGOG trial.
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel durvalumab in combinatie met olaparib is voor de behandeling van baarmoederkanker. Deze middelen kunnen nog niet worden voorgeschreven voor baarmoederkanker buiten onderzoek.

  https://www.kanker.nl/trials/1005
 • PSMA-PET/CT bij de vroeg opsporing van prostaatkanker bij mannen met een sterk verhoogd risico op agressief prostaatkanker
  Acroniem
  PEACH trial
  Hoofdonderzoeker
  dr. J. Oddens
  Titel
  PSMA-PET/CT bij de vroeg opsporing van prostaatkanker bij mannen met een sterk verhoogd risico op agressief prostaatkanker
  Status
  Er zijn nog geen proefpersonen geïncludeerd
  Afdeling
  Urologie
  Omschrijving

  Om de juiste behandeling te kiezen en om vast te stellen of deze behandelingen aanslaan is beeldvormend onderzoek erg belangrijk. Positron Emissie Tomografie (een PET-scan) is zo’n techniek om tumoren en uitzaaiingen in beeld te brengen. Het Prostaat Specifiek Membraan Antigeen (PSMA) is een eiwit dat in grote mate op prostaatkankercellen zit. Een PET- scan kan inzichtelijk maken waar dit eiwit (en dus mogelijk kanker) zit. De scan maakt daarbij gebruik van de radioactieve stof 18FPSMA, die zich aan dit eiwit hecht. In het kader van het onderzoek wordt eerst een PSMA PET/CT scan gemaakt. Daarna ondergaat u biopten uit de prostaat, ook als de scan geen afwijkingen laat zien. Bij afwijkingen op de PSMA PET/CT scan zullen extra (2-4) gerichte biopten worden genomen van de afwijkende gebieden in de prostaat.

 • Een fase 3-onderzoek naar cabozantinib of placebo in combinatie met nivolumab en ipilimumab bij proefpersonen met nog niet eerder behandelde gemetastaseerde nierkanker met middelmatig of ongunstig risico (COSMIC-313 studie)
  Acroniem
  COSMIC-313
  Hoofdonderzoeker
  dr. A. D. Bins
  Titel
  Een fase 3-onderzoek naar cabozantinib of placebo in combinatie met nivolumab en ipilimumab bij proefpersonen met nog niet eerder behandelde gemetastaseerde nierkanker met middelmatig of ongunstig risico (COSMIC-313 studie)
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  In dit onderzoek wordt bekeken of cabozantinib in combinatie met nivolumab plus ipilimumab effectiever is (beter werkt) dan alleen nivolumab plus ipilimumab bij de behandeling van patiënten met gevorderde of uitgezaaide nierkanker die niet eerder voor hun kanker zijn behandeld. Artsen mogen cabozantinib in combinatie met nivolumab plus ipilimumab nog niet voorschrijven (buiten onderzoek). In dit onderzoek wordt ook bekeken hoe veilig cabozantinib is in combinatie met nivolumab plus ipilimumab en hoe goed mensen met gevorderde of uitgezaaide nierkanker die nog niet eerder zijn behandeld, deze combinatie verdragen.

  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03937219

Deelnemen aan dit onderzoek?

Als u in behandeling bent bij Amsterdam UMC kunt u uw behandelend arts vragen of u kunt deelnemen aan dit onderzoek. Bent u niet bij ons in behandeling, dan kunt u uw huisarts of specialist vragen voor een doorverwijzing.