Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Huisartsgeneeskunde, locatie VUmc

Huisartsgeneeskunde is geneeskunde vanuit een generalistisch perspectief. Bij huisartsen staat de patiënt en diens omgeving centraal en diagnostiek en behandeling vinden zoveel mogelijk in overeen stemming met de wensen van die patiënt plaats. Huisartsen moeten bovendien omgaan met een patiënt met meerdere ziekten tegelijk en ook dat vergt een specifieke, generalistische expertise. Huisartsgeneeskunde vormt de toegangspoort tot de geneeskunde en huisartsen hebben dan ook naast hun primaire zorgtaken een signaalfunctie voor problemen, vragen en behoeften van hun patiënten. Behalve een ruime expertise inzake diagnostiek en behandeling zijn dus ook vaardigheden op gebieden als consultvoering en probleemanalyse onontbeerlijk.
Huisartsgeneeskunde
phone
020 566 7457