Neurologie (polikliniek VUmc)

U heeft binnenkort uw eerste afspraken bij het Hersentumorcentrum Amsterdam. De reden van de verwijzing is dat bij u de verdenking op een hersentumor bestaat.

Eerste afspraak neuroloog

Voor de afspraak met de neuroloog is 40 minuten gereserveerd.

Tijdens dit eerste gesprek zullen de volgende zaken worden besproken:

  • Uw medische voorgeschiedenis
  • Welke klachten u ervaart
  • Uw medicijngebruik
  • Wat op de scan te zien is
  • Lichamelijk onderzoek
  • Wat de volgende stappen zijn, bijvoorbeeld overleg met de neurochirurg

In de meeste gevallen hoort u tijdens deze eerste kennismaking nog niet direct wat het behandelplan zal worden. U zal eerst besproken worden tijdens het multidisciplinair overleg (evt verwijzing naar volgende station) waar artsen van de betrokken specialismen aanwezig zijn.

Eerste bezoek verpleegkundige

Aansluitend aan het eerste gesprek met de neuroloog of neurochirurg zult u een kennismakingsgesprek hebben met een verpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u meer te horen over de praktisch gang van zaken tijdens het verdere behandeltraject. Tevens is er ruimte om uw vragen en zorgen te bespreken. U zult ook de contactgegevens ontvangen.

Multidisciplinair overleg na eerste bezoek

Twee keer per week vindt het multidisciplinair overleg (MDO) van het Hersentumorcentrum Amsterdam plaats. Hier zijn artsen van verschillende specialismen bij betrokken. Tijdens dit overleg wordt elke patiënt die voor het eerst onze polikliniek bezoekt, besproken om zo tot een zorgvuldig behandeladvies te komen. Dit betekent dat u na uw polikliniekbezoek niet direct het behandeladvies te horen krijgt, maar pas nadat dit overleg heeft plaatsgevonden. Tijdens de eerste kennismaking krijgt u een afspraak mee wanneer de uitkomst wordt besproken. Dit kan een telefonische of persoonlijke afspraak zijn.

Controle-afspraak neuroloog

Tijdens deze controle-afspraak kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, waaronder:

  • De uitkomst van het multidisciplinair overleg en keuzes voor behandeling;
  • De uitslag van een MRI scan;
  • De behandeling van neurologische symptomen, zoals epilepsie.