Locatie AMC

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Cancer Center Amsterdam

Expertisecentrum ELEGANT

Veel (ex-)kankerpatiënten weten niet wat de gevolgen van kanker zijn, maar krijgen er wél mee te maken (65%). Daarom is het belangrijk dat er gespecialiseerde zorg wordt aangeboden op dit gebied. ELEGANT biedt deze zorg.

Afgelopen jaar kregen ongeveer 110.000 mensen in Nederland kanker. In 4500 gevallen was dit gynaecologische kanker. Steeds meer mensen worden succesvol tegen kanker behandeld.

Dat er meer mensen genezen, daar zijn we erg blij mee. Helaas kan de behandeling van kanker op de korte of lange termijn ook problemen met zich mee brengen. Omdat mensen met kanker vaker langer leven, worden de effecten van (de behandeling van) kanker ook beter zichtbaar. Klachten doen zich ook na een aantal jaar pas voor. Soms zijn de klachten tijdelijk van aard, maar ze kunnen ook blijvend van aard zijn. Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op je kwaliteit van leven, je naasten en op je werk.

Veel (ex-)kankerpatiënten niet weten wat late gevolgen van kanker zijn, maar krijgen er wél mee te maken (65%). Daarom is het belangrijk dat er gespecialiseerde zorg word aangeboden op dit gebied. Een speerpunt van het AMC is de behandeling van gynaecologische kanker. Met het Expertisecentrum Late Effecten Vrouwen met gynaecologische kanker Amsterdam willen we ook steeds betere nazorg leveren.

Wetenschap

In het AMC zijn we constant bezig met de zorg verbeteren. Daarbij kunnen wij ook van u leren. Het kan dus zijn dat u door ons benaderd wordt om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.

Betrouwbare onderzoeken zijn een belangrijk onderdeel van Herstel na Gynaecologische Kanker Amsterdam. Goede zorg begint immers met het begrijpen van de gevolgen van kanker en kankerbehandeling op de kwaliteit van leven. Waarom krijgt bijvoorbeeld de ene patiënt wel klachten en de andere niet? En hoe kunnen we bij welke behandeling patiënten en naasten zo goed mogelijk bijstaan? Ook zoeken we naar nuttige verbeteringen, zoals het inzetten van vragenlijsten en het bijeenbrengen van expertteams.

In het expertisecentrum Herstel na Gynaecologische Kanker Amsterdam zullen daarom studies worden opgezet naar het optreden van specifieke klachten en naar de effectiviteit van behandelingen en andere aanpassingen. Zodat al onze patiënten en hun naasten de best mogelijke persoonlijke en passende zorg krijgen.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: