Aanvraagformulieren cytogenetica, tumorgenetica en DNA diagnostiek

Aanvraagformulieren Cytogenetica Tumorgenetica en DNA diagnostiek.

Het laboratorium biedt een veelvoud van testen aan voor verschillende Indicaties . Er zijn verschillende type onderzoeken ter beschikking, met eigen vereisten en instructies. Het meest recente overzichten van alle genetische aandoeningen, post- , prenataal– onderzoek en tumorgenetica waarvoor diagnostiek beschikbaar is, is te vinden op de aanvraagformulieren. Bij de cytogenetische testen worden de landelijke richtlijnen voor de uitslagtermijnen aangehouden.