Aanvraagformulieren DNA-diagnostiek en chromosomenonderzoek

Diagnostische genetisch laboratoriumonderzoek vindt plaats op het laboratorium voor genoomdiagnostiek van de afdeling klinische genetica. Zie voor de vereisten om te kunnen aanvragen onderstaande links en de informatie op de aanvraagformulieren.

Het laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) volgens de NEN-ISO15189 norm.

Klinische genetica

020 – 566 5281
e-mail