Verwijzen naar NICA

Het Neurovasculair Interventie Centrum Amsterdam (NICA expertisecentrum) is een samenwerking tussen de afdelingen neurologie, neurochirurgie en neuroradiologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC en geeft landelijk advies aan artsen over de behandeling van neurovasculaire ziektebeelden.

Wie verwijs ik naar het NICA expertisecentrum?

U kunt patiënten met de volgende aandoeningen verwijzen voor advies en eventuele behandeling:

 1. Aneurysma
 2. Arterioveneuze malformatie
 3. Caverneuze malformatie
 4. Durale AV fistel (zowel spinaal als cerebraal)
 5. Andere neurovasculaire aandoeningen

Verwijsprocedure

Bij voorkeur wordt een patiënt digitaal verwezen naar het NICA expertisecentrum. Indien dit niet mogelijk is, kan een verwijzing per post verstuurd worden.

LET OP!

Wanneer u een patiënt verwijst, wilt u dan de verwijzing met patiënt bespreken en hem/haar informeren dat het poliklinisch/video consult waarschijnlijk de eerstvolgende maandag al zal plaatsvinden? Dan kan de patiënt hier rekening mee houden.

Benodigde informatie

 1. Patiëntgegevens
  1. Naam, adres, woonplaats
  2. E-mailadres
  3. Telefoonnummer
  4. BSN-nummer
 2. Medische gegevens
  1. Verwijsbrief inclusief huisarts
 3. Radiologiebeelden en –verslagen
  1. Digitale verzendmogelijkheden: TWIIN / PACSonWeb / XDS / ZIVVER

Digitale verwijzing (voorkeur)

- Verwijsbrief inclusief patiëntgegevens versturen naar: neurocentrum@amsterdamumc.nl

- Radiologiebeelden en –verslagen verzenden via TWIIN / PACSonWeb / XDS / ZIVVER

Verwijzing per post (alternatief)

- Verwijsbrief inclusief patiëntgegevens en CD/DVD met radiologiebeelden en –verslagen verzenden naar:

Amsterdam UMC, locatie AMC
Secretariaat Neurocentrum
Kamernummer H2-237
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Neemt u bij vragen direct contact met ons op

NICA polikliniek: Tel: 020-566 2500 of NICA secretariaat: Tel: 020-566 3842

NICA-dag

Alle in het NICA MDO besproken patiënten worden vooraf poliklinisch gezien. Aangemelde patiënten worden elke maandagmorgen of maandagmiddag op de NICA polikliniek gezien (videoconsult/fysiek). Het NICA MDO vindt vervolgens om 16.15 plaats. Na het NICA MDO wordt het advies en het eventuele vervolgtraject telefonisch of poliklinisch met de patiënt besproken.

Overzicht

maandagmorgen/begin middag Nieuw consult patiënt (videoconsult/poliklinisch)
maandagmiddag 16.15-17.00 NICA MDO
maandagmiddag ná 17.00 Vervolg consult patiënt (telefonisch/poliklinisch)

Adviesbrief retour verwijzend specialist

Digitale aanwezigheid verwijzer NICA MDO

Het is voor u, als verwijzend specialist, mogelijk om digitaal het NICA MDO bij te wonen. Zo bent u direct op de hoogte van de overwegingen, het advies en vervolgtraject. Ook is het mogelijk om eventuele vragen te stellen. Ná aanmelding van een patiënt voor het NICA ontvangt u van het secretariaat een Microsoft Teams link voor het bijwonen van het NICA MDO.

Terugkoppeling verwijzer

Wanneer uw patiënt op het NICA is besproken, wordt er dezelfde dag (of uiterlijk 1 dag later) een brief verstuurd met een verslag wat er in het MDO is besproken. Deze brief ontvangt u per email of per post.

Terugkoppeling patiënt

De patiënt krijgt na het NICA MDO een telefonische of poliklinische afspraak waarin het NICA advies en het eventuele vervolgtraject met de patiënt wordt besproken.