Spoedeisende Hulp (SEH)

Informatie over uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH).

Contact en afspraak

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Amsterdam UMC, locatie AMC is altijd toegankelijk. De Spoedeisende hulp is 24 uur per dag geopend. Bij acute medische problemen kunt u hier terecht voor eerste opvang, diagnostiek (‘wat is er precies aan de hand?’) en behandeling. In principe nadat uw huisarts u heeft doorverwezen, maar in duidelijke spoedgevallen kunt u ook rechtstreeks naar de SEH komen.

Via de huisarts

Heeft u medisch advies of medische hulp nodig? Neem dan eerst contact op met uw huisarts. Mocht die geen dienst hebben, dan wordt u altijd doorverwezen naar een vervangende huisarts of huisartsenpost. Als het nodig is verwijst de huisarts - of diens vervanger - u door naar de spoedeisende hulp.

Rechtstreeks naar de spoedeisende hulp

Het kan gebeuren dat u overduidelijk met spoed hulp nodig hebt. Natuurlijk kunt u dan zonder verwijzing van de huisarts bij de SEH terecht. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een ongeval, of als u te ziek bent om op een huisarts te kunnen wachten.

Wel vallen de kosten dan onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u de extra kosten vergoed. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft.

Huisartsenpost

Als u zonder verwijzing van uw huisarts naar de SEH komt en de hulp is niet spoedeisend, dan kan het zijn dat we u doorverwijzen naar de Huisartsenpost (HAP). Die ligt naast onze Spoedeisende Hulp. Als de HAP gesloten is, wordt u in elk geval gezien door een arts. Maar dan kan uw wachttijd langer zijn dan bij spoedeisende gevallen.

Wat kan ik verwachten?

Bij binnenkomst op de SEH wordt u eerst door een administratief medewerker ingeschreven. Dit is noodzakelijk omdat u dan geregistreerd bent als patiënt. Met uw unieke patiëntnummer kunnen wij er voor zorgen dat al uw onderzoeken, uitslagen en behandelingen op de juiste wijze worden verwerkt.

Voor een snelle afhandeling raden wij u aan de volgende gegevens mee te nemen:

  • legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart);
  • BSN-nummer;
  • uw zorgverzekeringspas en
  • eventuele verwijzing huisarts/ander ziekenhuis.

Nadat uw gegevens zijn vastgelegd, worden deze doorgegeven aan de triage-verpleegkundige. De triageverpleegkundige bepaalt aan de hand van uw klachten uw urgentie.

Route

U kunt de spoedeisende hulp bereiken via de Meibergdreef. Er zijn een paar spoedparkeerplaatsen bij de ingang van de spoedeisende hulp. Deze parkeerplaatsen zijn alleen bestemd voor kort parkeren.

Spoedeisende Hulp (SEH)

020 – 566 2222

Huisartsenpost

088 - 003 0600

Wachttijd Spoedeisende Hulp (SEH)

Wachttijden polikliniek:

Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen. De SEH is een drukbezochte afdeling met wisselende wachttijden. Uw wachttijd hangt onder andere samen met de ernst van uw klachten en de drukte op de afdeling.

Mochten uw klachten tijdens het wachten verergeren, dan kunt u zich bij de triageverpleegkundige of de receptiebalie melden.

Meer over uw bezoek aan Amsterdam AMC: