Tropische Ziekten (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Tropische Ziekten.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Tropische Ziekten van het AMC. Dat is onderafdeling van de AMC-polikliniek Inwendige Geneeskunde. De polikliniek Tropische Ziekten maakt ook deel uit van het Tropencentrum AMC, een centrum voor advisering, vaccinering en keuring van reizigers naar tropische landen.

Waarvoor u bij ons terecht kunt

Op de polikliniek Tropische Ziekten kunnen mensen die tijdens of na een verblijf in de tropen ziek zijn geworden, snel terecht voor onderzoek en behandeling. Teruggekeerde tropenreizigers kunnen zich bij ons laten screenen (nauwkeurig onderzoeken) op tropische aandoeningen. U kunt voor alle tropische aandoeningen naar de polikliniek komen: van rabiës (hondsdolheid) tot malaria.

Wat kan ik verwachten?

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten? .

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

In de polikliniek voor Tropische ziekten bevindt zich ook het vaccinatiebureau (Reizigersbureau).

Route

De polikliniek Tropische Ziekten ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) in de kelder. Om er te komen neemt u de lift of trap naar de kelder (01) en meldt u zich bij de balie rechts.

Tropische Ziekten

020 - 566 3800

Wachttijd Reizigersbureau/Travel Clinic

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

De wachttijd voor het vaccinatiebureau en de polikliniek Tropische ziekten is 1 week (0 tot 1 werkdag).

Meer over uw bezoek aan het AMC: